Uitvoering importinspectie

Als een product certificerings- of inspectieplichtig is bij import en er geen invoerverbod voor geldt, kan het worden geïmporteerd. Een importzending moet u bij Naktuinbouw aanmelden. U maakt een afspraak voor een inspectie. Dit doet u of uw aangever via CLIENT Import.

De importinspectie moet plaatsvinden op een door de NVWA erkende importinspectielocatie.

  1. De importinspectie start met een documentcontrole. Hier controleert de keurmeester of het fytosanitair certificaat aan de eisen voldoet.
  2. Vervolgens vindt er een overeenstemmingscontrole (identiteit) plaats. Hier wordt gekeken of de aangifte CLIENT Import, het fytosanitair certificaat en de zending in overeenstemming zijn.
  3. Tijdens de fysieke inspectie kijkt de keurmeester of er geen quarantaine organismen of RNQP's (schadelijke organismen of quarantainewaardig volgens de EU-regelgeving) in de producten aanwezig zijn.

De zending wordt, na de importinspectie, niet vrijgegeven als:

  • het fytosanitair certificaat niet (volledig) juist is ingevuld
  • de zending en het fytosanitair certificaat niet met elkaar overeenkomen
  • er een verdenking van een quarantaine organisme of RNQP is aangetroffen. Soms kan een keurmeester dit niet visueel vaststellen en neemt hij een al dan niet verplicht monster.

In al deze gevallen wordt de partij/zending vastgelegd op een blokkadeformulier. De importeur kan niet over de producten beschikken tot de uitslag van de laboratoriumtoets negatief is (geen quarantaine organisme of RNQP) of er een nieuw juist ingevuld fytosanitair certificaat is aangeboden.

De zending wordt vrijgegeven als:

  • het fytosanitair certificaat volledig juist is ingevuld
  • de zending en het fytosanitair certificaat met elkaar overeenkomen
  • er geen quarantaine organismen of RNQP's zijn aangetroffen

Hierna kan de zending douanetechnisch ook worden ingeklaard. Pas hierna mag de zending de EU worden binnengebracht.

Als er een quarantaine organisme of RNQP is aangetroffen (bevestigd door het laboratorium), of andere zaken zijn blijvend niet kloppend, dan wordt er een maatregel opgelegd. De maatregel betreft het buiten de EU brengen van het materiaal, retour zenden naar afzender of vernietiging van het materiaal. De importeur maakt dan de keuze over de afhandeling van deze zending. De uitvoering van de maatregel gebeurt altijd onder toezicht van Naktuinbouw.

Linken

Vragen en antwoorden

1. Mijn zending is vastgelegd omdat het fytosanitair certificaat niet juist was. Mag ik wel over de zending beschikken?
Nee, als een zending is vastgelegd mag u niet over de zending beschikken. Als de zending is vastgelegd omdat er uitsluitend een (juist ingevuld) kopie van het fytosanitair certificaat aanwezig was, bestaat wel de mogelijkheid een vrijgave op kopie aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan toestemming om wel over de zending te kunnen beschikken.

Andere vraag?