Lees voor
Sluiten

(Elektronisch) waarmerken op afstand

Vanaf 31 januari 2024 start de elektronisch uitwisseling van fytosanitaire exportcertificaten met het Verenigd Koninkrijk.
De applicaties bloembollen (CBB) en snijbloemen en potplanten (CST) starten op 31 januari 2024. De applicatie bomen jonge planten (CBN) start op 15 februari 2024 met de uitwisseling van elektronische exportcertificaten. De applicatie zaaizaden (CZZ) start op een later moment.

De keurmeester voorziet papieren documenten niet meer van een stempel en handtekening. De keurmeester geeft een digitaal akkoord. Hierdoor gaat het fytosanitair certificaat direct als elektronisch bericht naar het bestemmingsland.

Waarmerken kan ook op afstand

Als de producten al geïnspecteerd zijn, kan het waarmerken ook op afstand. Deze optie wordt aantrekkelijker dan nu het geval is. Het kan het aantal inspectiebezoeken verminderen.

 We hebben hierin nu twee opties:

 1. Waarmerken papieren certificaten
  Kies in de inspectie-aanvraag (in de e-CertNL aanvraag) voor de inspectielocatie ’waarmerken kantoor FZI’. Naktuinbouw waarmerkt het fytosanitair certificaat en stuurt het per post naar de exporteur. Het tarief hiervoor staat gelijk aan tien inspectieminuten.
 2. Elektronisch waarmerken op afstand
  Kies voor het waarmerken van elektronische fytosanitaire certificaten voor de inspectielocatie ‘elektronisch waarmerken Naktuinbouw FZI’. Het elektronische fytosanitaire certificaat wordt dan op afstand gewaarmerkt. Het tarief hiervoor staat gelijk aan zes inspectieminuten.

Staan deze locaties niet in e-CertNL? 
Stuur ons een aanvraag om deze locaties aan uw bedrijf te koppelen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

6 resultaten

Hoe kan ik zien of al mijn aangeboden certificaten zijn gewaarmerkt en dus elektronisch zijn verstuurd?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. In het overzichtsscherm van e-CertNL staan alle aanvragen. In de kolom ‘status’ is zichtbaar of het certificaat gewaarmerkt of verstuurd is. (Digitaal verstrekt - de documenten zijn gereed en staan klaar voor het importerende land ter beoordeling / Digitaal ontvangen - de documenten zijn door het importerende land ontvangen en worden beoordeeld / Digitaal akkoord - het importerende land heeft de documenten geaccepteerd).
 2. In de bedrijfsgegevens aangeven dat er een e-mail verstuurd wordt als een fytosanitair certificaat gewaarmerkt is.
  • Klik op ‘bedrijfsgegevens’ in het startscherm van de e-CertNL applicatie
  • Klik op tabblad ‘rollen en rechten’
  • Vink bij kopje ‘meldingen ontvangen bij de optie “’documenten opgemaakt en gewaarmerkt’ aan. De mail wordt dan verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen.
Hoe kan ik een elektronisch import certificaat oproepen en koppelen aan mijn re-export aanvraag?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Hoe kom ik aan het elektronische import certificaat uit Traces met de tekst (waarmerk): ‘issued conformed to the original’?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Kan ik een koppeling maken tussen het bedrijfssysteem en e-CertNL?

Het is mogelijk het eigen ERP-systeem te koppelen aan e-CertNL (Berichtenboek). Dit kan op diverse niveaus. Informatie hierover is terug te vinden op de site van Floricode. Voor elektronisch certificeren zijn er een aantal aanpassingen noodzakelijk. 

Ook is het mogelijk om alleen de orderregel-gegevens in e-CertNL in te lezen. Dit kan via het uploaden van een CSV-bestand. Een bestaande aanvraag kan dan gekopieerd worden en de orderregel-gegevens kunnen dan ingelezen worden. Het CSV-bestand bestaat onder andere uit data die uit het bedrijfseigen systeem gehaald worden. De handleiding hiervoor staat op de site van e-CertNL. 

Als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren zijn de waardes in e-CertNL veranderd. Hoe kan ik mijn csv bestand hierop aanpassen?

De handleiding voor het aanmaken en/of aanpassen van csv-bestanden staat op de e-CertNL site beschreven.  Een aantal vrije tekstvelden zijn, als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren) pickup lijstjes geworden. Klik hier voor de nieuwe waardes.  Gebruikers van het berichtenboek moeten hiervoor wel een aanpassing doen. 

  

Als gevolg van elektronisch certificeren moet ook de koppeling met het eigen systeem (berichtenboek) aangepast worden. Wat veranderd er?

De beschrijving van de nieuwe velden voor de berichtenboekgebruikers (webservice) is beschreven op de e-CertNL  site.