Lees voor
Import PEQ fruitgewassen in EU

Import Post Entry Quarantine fruitgewassen in de EU

Monsterzakje verzegeld met een Naktuinbouw sticker

Voor import van plantmateriaal van bepaalde fruitgewassen geldt een invoerverbod in Europa. Het wettelijke invoerverbod is in Europa ingesteld vanwege fytosanitaire risico's op het binnenbrengen van (nieuwe) quarantaine organismen. Door een speciale ontheffing van de NVWA kan Naktuinbouw met een Letter of Authority (LoA) meestal wél materiaal importeren via een Post Entry Quarantaine (PEQ) station.

                                                                                                                                                                                 

For certain reasons the importation of plant material of fruit species to the EU is prohibited. EU regulators sets out higher phytosanitary risks measures to avoid introductions of (new) quarantine organisms to the EU. With a special license of the Dutch NPPO (NVWA), in most cases Naktuinbouw is able to import material with a Letter of Authority (LoA) through the Post Entry Quarantine (PEQ) facility.

Klik hier voor meer informatie Click here for more information