Afscheid Jan van Leeuwen als bestuurslid van Naktuinbouw

Publicatiedatum Nieuws: 14 april 2023

Op 13 april nam Jan van Leeuwen afscheid als bestuurslid van Naktuinbouw. Hij geeft het stokje door aan Aad Vollebregt.

Afscheid Jan van Leeuwen als bestuurslid van Naktuinbouw

Jan was 36 jaar (1987-2022) bestuurlijk actief bij Naktuinbouw

Jan van Leeuwen begon in januari 1987 als lid van de Afdelingscommissie Houtige Siergewassen van de NAKB. Deze afdelingscommissie ging in maart 1993 samen verder met die van Naaldhout- en Loofhoutgewassen onder de naam 'Afdelingscommissie Houtige Siergewassen en Naald- en Loofhout sektor vegetatief'. Deze commissie-met-de-lange-naam fungeerde tot en met oktober 1994. Toen kwam er (door de fusie NAKB/NAKS) een andere structuur en maakte Jan deel uit van de 'Afdelingscommissie Laan- en Sierbomen'. Dat bleef hij doen tot aan de fusie NAKB/NAKG in 2000 tot Naktuinbouw. Met ingang van 8 november 1995 was Jan voorzitter van de Afdelingscommissie Laan- en Sierbomen. Als afgevaardigde van die commissie zat hij in het Bestuur van NAKB.

Jan kwam als NAKB-bestuurslid na de fusie in de bestuurlijke organisatie van Naktuinbouw. Vanaf de fusiedatum (1 januari 2000) was hij lid van het Sectorbestuur Boomkwekerijgewassen. Vanaf oktober 2017 werd dit college omgevormd tot 'Sectorraad Boomkwekerijgewassen'. Door de per 2017 geëffectueerde statutenwijziging was het niet meer mogelijk zowel deel uit te maken van een Sectorraad als van het Stichtingsbestuur. Het linking-pin-model werd verlaten. Jan liet eind 2017 zijn positie in de Sectorraad vallen en bleef bestuurslid.

Jan maakt momenteel nog deel uit van onze Adviescommissie Laanbomen, Bos- en Haagplantsoen. Daar wil hij nog een poosje actief blijven. Jan gaat dus voor Naktuinbouw niet verloren.