Extra bedrijfsbezoek vanwege Meloidogyne enterolobii

Publicatiedatum Nieuws: 03 mei 2023

In de strijd tegen Meloidogyne enterolobii gaat Naktuinbouw extra bedrijfsbezoeken afleggen. Teelt u één of meerdere van de volgende gewassen: Amaranthus, Caladium, Callistemon, Chlorophytum, Colocasia, Ficus (overige), Fraxinus (potplant), Gardenia, Hibiscus (potplant), Ligustrum (potplant), Philodendron, Portulacaria, Sageretia, Syngonium, Xanthosoma en Zelkova (potplant)? Dan kunt u een bezoek van de keurmeester verwachten.

knobbels-op-ficus-microcarpa-ginseng-veroorzaakt-door-meloidogyne-enterolobii

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legde in februari stevige maatregelen op na de vondst van Meloidogyne enterolobii (lees meer). Naktuinbouw neemt daarom tijdelijke beheersmaatregelen bij het toezicht op de afgifte van plantenpaspoorten. Het toezicht wordt tijdelijk geïntensiveerd. Bedrijven worden gecontroleerd op het kunnen herkennen van de nematode en hoe de eigen bedrijfsinspectie wordt uitgevoerd.

Wat kunt u verwachten tijdens het bedrijfsbezoek?

Tijdens het bezoek voert de keurmeester een veldinspectie uit gericht op M. enterolobii.

Daarnaast wordt er een administratieve controle gedaan gericht op:

  • De kennis op bedrijfsniveau over het organisme actueel.
  • Het zelf uitvoeren van gewaswaarnemingen.
  • Eigen controle op kritische productiepunten.
  • Administratie van eigen controle.
  • Traceerbaarheid op het bedrijf en bij afgifte plantenpaspoort.

Wilt u meer informatie over het organisme en het uitvoeren van eigen controle? Lees dan het artikel Meloidogyne enterolobii voorkomen.

Wat is het vervolg?

Bij het aantreffen van een vermoeden van een besmetting met M. enterolobii wordt een monster genomen, de partij mondeling vastgelegd en de verdere afhandeling overgedragen aan de NVWA.

Is het resultaat van de administratieve controle voldoende? Dan wordt een volgend (regulier) bezoek gepland binnen drie maanden. Is het resultaat van de administratieve controle onvoldoende? Dan moet u binnen één week verbeteringen doorgevoerd hebben. Naktuinbouw beoordeelt de effectiviteit.

Aanleiding

Sinds het begin van het jaar is in Nederland bij meerdere bedrijven het tropisch wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii aangetroffen. Dit organisme heeft de quarantainestatus in de Europese Unie. Bij aantreffen van dit aaltje neemt de NVWA maatregelen om deze uit te roeien.

Een aantal besmettingen zijn vastgesteld bij de teelt van Ficus microcarpa. Daarnaast zijn er vondsten in andere risico waardplanten. Een vondst vereist forse maatregelen om de besmetting uit te roeien en veel inspanningen om afnemers van (mogelijk) besmet materiaal te informeren. De situatie rondom de teelt van Ficus microcarpa is inmiddels in beeld en maatregelen zijn genomen.

Aangezien er ook besmet materiaal van andere risico waardplanten in het verkeer is gebracht, bestaat de kans dat het vertrouwen in de Nederlandse invulling van het plantenpaspoort afneemt. Naktuinbouw ziet het daarom als haar taak om dit te voorkomen.