Facturering onderzoekskosten bij intrekking van nationale aanvragen gewijzigd

Publicatiedatum Nieuws: 24 februari 2023

Vanaf 1 januari 2023 volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO voor het factureren van onderzoekskosten bij intrekkingen van nationale aanvragen.

Bij intrekking van de nationale aanvraag voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland volgen wij onderstaande werkwijze.

Voor eerstejaarsonderzoeken

  • Intrekking voor of op de uiterste inleverdatum of voor of op de laatste dag van de inleverperiode: 25% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht.
  • Intrekking na de uiterste inleverdatum of na de laatste dag van de inleverperiode: 100% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht.

Voor tweede- of derdejaarsonderzoeken

  • Intrekkingen gedaan langer dan een maand voor de uiterste inleverdatum: er worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Intrekkingen gedaan binnen een maand voor de uiterste inleverdatum materiaal van dat gewas: 25% van de onderzoekskosten van het tweede of derde jaar wordt in rekening gebracht.
  • Intrekkingen gedaan na de uiterste inleverdatum materiaal van dat gewas: 100% van de onderzoekskosten van het tweede of derde jaar wordt in rekening gebracht.

Een uitzondering vormen de nationale aanvragen die door een buitenlands onderzoeksinstituut worden onderzocht. Bij intrekking van deze nationale aanvragen brengen wij de kosten in rekening die het buitenlands onderzoeksinstituut bij ons in rekening brengt.

Hiermee hanteren we een uniforme werkwijze

Wij zijn van mening dat het voor u als aanvrager hiermee duidelijk is welke kosten u kunt verwachten bij het intrekken van een nationale aanvraag. Daarnaast zorgen we er zo ook voor dat de door Naktuinbouw gemaakte kosten ter voorbereiding voor het DUS-onderzoek worden vergoed.