Wijziging in facturering en creditering DUS-onderzoekskosten

Publicatiedatum Nieuws: 16 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO voor het in rekening brengen van de onderzoekskosten voor DUS-onderzoek. Daarmee wijzigt het facturatiemoment onderzoekskosten voor nationale aanvragen (Nederlands kwekersrecht).

DUS-onderzoek sla

Vanaf 1 januari 2023 worden de onderzoekskosten voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland in rekening gebracht nadat er 10 dagen zijn verstreken na de uiterste inleverdatum van het identiteitsmateriaal. In de praktijk wordt de factuur pas gestuurd als de proef is gestart bij Naktuinbouw.

De tarieven voor het DUS-onderzoek vindt u terug op de website van de Raad voor plantenrassen.

Hiermee is het facturatiemoment gekoppeld aan de daadwerkelijke start van het DUS-onderzoek
Zo worden uitsluitend facturen verstuurd voor onderzoekskosten van aanvragen waarvan de proef en het DUS-onderzoek zijn gestart. Het aantal onnodige facturen of creditfacturen vermindert hiermee. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen de facturen later worden verstuurd dan voorheen.

Crediteren onderzoekskosten bij intrekkingen van nationale aanvragen wijzigt per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO voor het crediteren van onderzoekskosten bij intrekkingen van nationale aanvragen.

Bij intrekking van de nationale aanvraag voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland is dit vanaf 1 januari de werkwijze:

  • Intrekking voor of op de uiterste inleverdatum of voor of op de laatste dag van de inleverperiode: 25% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht
  • Intrekking na de uiterste inleverdatum of na de laatste dag van de inleverperiode: 100% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht

Hiermee hanteert de Raad voor plantenrassen een uniforme werkwijze
Voor u als aanvrager is hiermee duidelijk welke kosten u kunt verwachten bij het intrekken van een aanvraag. Daarnaast zorgen we er zo ook voor dat de door Naktuinbouw gemaakte kosten ter voorbereiding voor het DUS-onderzoek worden vergoed.