Vragen & Antwoorden BOOT

BOOT staat voor Bemonstering Onder Officieel Toezicht. Hiermee kunnen bedrijven een ontheffing krijgen tot 1 juni 2022 om de feitelijke autorisatie te verkrijgen.

Informatie BOOT op deze website.

Vragen en antwoorden

Waarom BOOT?

BOOT is ontwikkeld omdat per 1 januari 2022 bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden zonder autorisatie niet langer is toegestaan wanneer de toetsuitslagen nodig zijn voor een officiële verklaring (afgifte plantenpaspoorten en exportcertificering). Bedrijven die voor 1 januari 2022 een aanvraag indienen krijgen tot 1 juni ontheffing (om in die periode te kunnen gaan voldoen aan de voorwaarden).

Wat is de ingangsdatum?
Per 1 januari 2022 is bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden zonder autorisatie niet langer toegestaan wanneer de toetsuitslagen nodig zijn voor een officiële verklaring (afgifte plantenpaspoorten en exportcertificering).

Hoe kan ik BOOT aanvragen?
U vult het aanvraagformulier in. Na ontvangst stellen we een overeenkomst met u op.
Aanvraagformulier

Waaraan moet ik voldoen voor BOOT?
U moet voldoen aan de norm:

BOOT norm

Wat is in de norm het verschil tussen 8.2.3 en 8.2.4?
8.2.3 is van toepassing op blends van (relatief kleine) zaadpartijen en 8.2.4 is van toepassing op grotere zaadpartijen.
Bijvoorbeeld: een partij van 2 miljoen tomaten zaden afkomstig van een uitbestede zadenproductie (dus niet uit de eigen veredeling), dan geldt 8.2.4, dus minimaal 3.000 zaden. En niet 8.2.3, die in dat geval 3% zou voorschrijven, wat 60.000 zaden zou betekenen.

Wat wordt in paragraaf 8.2.5 bedoeld met unit?
Het gaat hier om verpakkingsunit.

Klopt het dat combinatietoetsen onder BOOT niet zijn toegestaan?
Ja dat klopt,  de NVWA staat niet toe om gedurende de looptijd van de noodmaatregel hier anders mee om te gaan.

Ik heb me niet op tijd aangemeld voor BOOT, wat nu?
U heeft geen aanmelding gedaan voor 1 januari 2022. U kunt vanaf nu de Naktuinbouw keurmeester de bemonstering laten. Als uw bedrijf NAL-geautoriseerd is, kunt u de bemonstering zelf uitvoeren. 

Wat zijn de kosten als een Naktuinbouw keurmeester de bemonstering komt uitvoeren?
De kosten voor monstername vindt u in de Tarievenlijst Keuringen. Het uurtarief hiervoor is in 2022 € 104,- per uur. Daarbij komen dan de kosten voor de toets in het laboratorium zelf á € 166,- voor een ToBRFV monster van 3.000 zaden.

Wat is de doorlooptijd voor bemonstering door de keurmeester?
Vraag een bemonstering minimaal een week van te voren aan. Na bemonstering duurt het maximaal 15 werkdagen voordat u de toetsuitslag van het laboratorium ontvangt.

Waar vind ik de EU-noodmaatregelen voor monstername en toetsing op zaden voor ToBRFV?
Bekijk deze pagina op de website van de NVWA.

Waar vind ik meer informatie?

Bekijk ook deze pagina op de website van de NVWA.

Andere vraag?