Administratieve controle

Bij een administratieve controle bepalen wij of gemaakte afspraken tussen uw bedrijf en Naktuinbouw worden nagekomen. Dit gebeurt door een jaarlijkse beoordeling op de hoofdlocatie van uw bedrijf.

Over deze keuring

Onze keurmeester voert jaarlijks een vastgesteld aantal inspecties uit bij gewassen met een verplicht plantenpaspoort. Voor gewassen die Naktuinbouw alleen op kwaliteit keurt, beperken we het aantal keuringen per jaar tot een minimum. Of dit minimum mogelijk is, bepalen wij met de administratieve controle. Het doel van de administratieve controle is om bedrijven die hun zaken op het gebied van kwaliteitszorg op orde hebben, slechts éénmaal per jaar te bezoeken. Indien mogelijk wordt de administratieve controle gecombineerd met een plantenpaspoortinspectie. Hierdoor maakt u minder kosten.  

Als uw bedrijf kan aantonen dat het aan bepaalde punten voldoet, kan een administratieve controle worden uitgevoerd. Onder het kopje Procedure kunt u zien welke punten dit zijn. U moet op die punten aan kunnen tonen dat aan EU-richtlijnen, de Zaaizaad- en plantgoedwet en het is voldaan.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor siergewassen vormt de richtlijn 98/56/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen, deze zijn:

Uitleg over item

Siergewassen plantmateriaal

1999/66/EU

Siergewassen zaden

1999/66/EU en keuringsreglement bijlage 4 C

Verwijzing naar de normEU-kwaliteitEU-kwaliteit
land van afgifteNLNL
Toezichthoudende organisatieNaktuinbouwNaktuinbouw
Registratienummer

Fytosanitair registratienummer

(let op, het gaat om de negen cijfers).

Fytosanitair registratienummer

(let op, het gaat om de negen cijfers).

Traceringscode

Het individueel volgnummer, het weeknummer 

of het serienummer.

Het individueel volgnummer, het weeknummer 

of het serienummer.

Naam productBotanische naamBotanische naam
AantalHoeveelheid

Het netto- of brutogewicht opgegeven aantal zuivere zaden,

behalve voor kleine verpakkingen tot 100 gram.

Indien andere herkomst

dan Nederland

Naam van het land van productie als dit anders

is dan Nederland.

Naam van het land van productie als dit anders

is dan Nederland.

Leverancier 

De naam en adres of het kenmerk van de voor 

het verpakken of aanbrengen etiket verantwoordelijke

persoon.

Kiemkracht 

Het verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste 

onderzoek van de kiemkracht. Het einde van het verkoopseizoen

kan worden aangegeven.

Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Let op: Vanaf december 2019 gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.

Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Procedure

Na registratie bij Naktuinbouw bezoekt onze keurmeester jaarlijks uw bedrijf voor de administratieve controle. Daarbij kijkt hij gericht naar:

  1. Alle gegevens die bekend zijn bij Naktuinbouw
  2. Bedrijfsdocumentatie (zoals afleverbonnen)
  3. Tracking & tracing van het teelmateriaal
  4. Administratie van gewasinspecties

Ter voorbereiding op het bezoek van de keurmeester raadpleegt u de hand-out administratieve controle op uw bedrijf met de te bespreken onderwerpen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2020 (pdf).

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een administratieve controle, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen, zie hieronder.

Vragen?