Plantenpaspoort

Teeltmateriaal van zeer veel gewassen is ‘paspoortplichtig’. Het paspoort is een officieel document, dat nodig is om uw zendingen binnen de EU te kunnen verhandelen. Let op, vanaf 14 december 2019 veranderen de regels. Meer hierover op de pagina Plantgezondheidsverordening.

Over deze keuring

Plantenpaspoort niet aanwezig of niet correct

In 1993 is binnen de Europese Unie het plantenpaspoort ingevoerd. In Nederland geeft de NVWA plantenpaspoorten af. Naktuinbouw voert inspecties uit en geeft plantenpaspoorten af onder toezicht van de NVWA. Onze keurmeester hoeft maar één keer langs te komen voor de fytosanitaire keuring (plantenpaspoortcontrole) en de kwaliteitskeuring. Als uw teeltmateriaal geheel vrij (nul-norm) is van quarantaine-organismen, verstrekt Naktuinbouw een plantenpaspoort.

Onder voorwaarden kunnen wij bedrijven autoriseren om zelf ‘dagelijks’ plantenpaspoorten te maken en te gebruiken. Dit wordt vastgelegd in een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort. Om u te helpen staat op onze website een handleiding plantenpaspoort voor bedrijven. De NVWA beheert het Register Plantenpaspoortplichtige producten.

U mag aan uw gewassen een kleurenlabel hangen met productinformatie en een kleurenfoto. Zo'n label kan tegelijk dienen als plantenpaspoort, wanneer dit volgens de Europese Unie vereist is. Kleurenlabels worden vooral veel gebruikt voor fruitgewassen. Deze labels moeten wel voldoen aan de eisen voor een plantenpaspoort. Wij moeten daarom de labels en andere vormen van het plantenpaspoort autoriseren voor gebruik. U kunt bij onze keurmeester navragen of een plantenpaspoort geautoriseerd is.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor siergewassen vormt de richtlijn 98/56/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen, deze zijn:

Uitleg over item

Siergewassen plantmateriaal

1999/66/EU

Siergewassen zaden

1999/66/EU en keuringsreglement bijlage 4 C

Verwijzing naar de normEU-kwaliteitEU-kwaliteit
land van afgifteNLNL
Toezichthoudende organisatieNaktuinbouwNaktuinbouw
Registratienummer

Fytosanitair registratienummer

(let op, het gaat om de negen cijfers).

Fytosanitair registratienummer

(let op, het gaat om de negen cijfers).

Traceringscode

Het individueel volgnummer, het weeknummer 

of het serienummer.

Het individueel volgnummer, het weeknummer 

of het serienummer.

Naam productBotanische naamBotanische naam
AantalHoeveelheid

Het netto- of brutogewicht opgegeven aantal zuivere zaden,

behalve voor kleine verpakkingen tot 100 gram.

Indien andere herkomst

dan Nederland

Naam van het land van productie als dit anders

is dan Nederland.

Naam van het land van productie als dit anders

is dan Nederland.

Leverancier 

De naam en adres of het kenmerk van de voor 

het verpakken of aanbrengen etiket verantwoordelijke

persoon.

Kiemkracht 

Het verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste 

onderzoek van de kiemkracht. Het einde van het verkoopseizoen

kan worden aangegeven.

Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Let op: Vanaf december 2019 gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.

Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Procedure

Leveranciers van plantmateriaal mogen zelf plantenpaspoorten afgeven. De voorwaarden staan beschreven in het Reglement bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte voor het grondgebied van de Europese Unie. In de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort beschrijft u uw situatie en voegt u uw eigen sjabloon of sjablonen toe. U vult het document digitaal in en stuurt het via e-mail naar Team Administratie Keuringen. Nadat u de bevestiging van Naktuinbouw heeft ontvangen bent u geautoriseerd om deze plantenpaspoorten zelf af te geven.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van plantenpaspoorten die Naktuinbouw zelf uitgeeft. Tijdens de reguliere keuringen en inspecties zien de keurmeesters van Naktuinbouw toe op het juiste gebruik van (geautoriseerde) documenten. Om deze documenten te bestellen logt u in mijnNaktuinbouw in. Ga naar Keuringen en klik op Bestellingen. Door eenmalig op de link te klikken, maakt u een account aan bij de drukker (IP-labels) voor het bestellen van documenten.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2020 (pdf).

Aanmelden

Een afleverbon of kleurenlabel kan worden aangepast tot een plantenpaspoort. Al deze documenten moet u vóór gebruik door Naktuinbouw laten autoriseren. Hiervoor neemt u contact op (zie onderstaand). Ook voor het  aanvragen van een plantenpaspoort of zelf een paspoort maken, kunt u contact opnemen.

Vragen?