Plantenpaspoort

Over deze keuring

Plantenpaspoort niet aanwezig of niet correct

In Nederland geeft de NVWA plantenpaspoorten af. Naktuinbouw voert inspecties uit en geeft plantenpaspoorten af onder toezicht van de NVWA. Onze keurmeester hoeft maar één keer langs te komen voor de fytosanitaire keuring (plantenpaspoortcontrole) en de kwaliteitskeuring. Als uw teeltmateriaal geheel vrij (nul-norm) is van quarantaine-organismen, verstrekt Naktuinbouw een plantenpaspoort.

Onder voorwaarden kunnen wij bedrijven autoriseren om zelf ‘dagelijks’ plantenpaspoorten te maken en te gebruiken. Dit wordt vastgelegd in een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort. Om u te helpen staat op onze website een handleiding plantenpaspoort voor bedrijven. De NVWA beheert het Register Plantenpaspoortplichtige producten.

Procedure

Leveranciers van plantmateriaal mogen zelf plantenpaspoorten afgeven. De voorwaarden staan beschreven in het Reglement bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte voor het grondgebied van de Europese Unie. In de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort beschrijft u uw situatie en voegt u uw eigen sjabloon of sjablonen toe. U vult het document digitaal in en stuurt het via e-mail naar Team Administratie Keuringen. Nadat u de bevestiging van Naktuinbouw heeft ontvangen bent u geautoriseerd om deze plantenpaspoorten zelf af te geven.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van plantenpaspoorten die Naktuinbouw zelf uitgeeft. Tijdens de reguliere keuringen en inspecties zien de keurmeesters van Naktuinbouw toe op het juiste gebruik van (geautoriseerde) documenten. Om deze documenten te bestellen logt u in mijnNaktuinbouw in. Ga naar Keuringen en klik op Bestellingen. Door eenmalig op de link te klikken, maakt u een account aan bij de drukker (IP-labels) voor het bestellen van documenten.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Een afleverbon of kleurenlabel kan worden aangepast tot een plantenpaspoort. Al deze documenten moet u vóór gebruik door Naktuinbouw laten autoriseren. Hiervoor neemt u contact op (zie onderstaand). Ook voor het aanvragen van een plantenpaspoort of zelf een paspoort maken, kunt u contact opnemen.

Vragen?