Registratie

Wanneer u teeltmateriaal van uw bloemisterijgewas (snijbloemen, pot- en perkplanten) in de handel brengt (binnen de EU) moet u uw bedrijf registreren bij Naktuinbouw. Bedrijven die alleen aan consumenten leveren of verkopen, zoals tuincentra of bouwmarkten, hoeven zich niet te registreren.

Over deze keuring

De verplichting om te registreren is gebaseerd op de Plantenziektenwet of Zaaizaad- en plantgoedwet. Als leverancier van teeltmateriaal in Nederland, moet u bij Naktuinbouw geregistreerd staan. Wij zijn de bevoegde autoriteit om toezicht te houden op bedrijven binnen de sector bloemisterij. Dit is verplicht volgens de Europese verkeersrichtlijnen en de Nederlandse wet.

Er zijn circa 3.000 geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw. Hieronder vallen veredelaars, vermeerderaars, producenten, bewerkingsbedrijven en handelaren. Wanneer u bij ons geregistreerd bent, mag uw teeltmateriaal binnen de Europese Unie worden verhandeld.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor siergewassen vormt de richtlijn 98/56/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Let op: Vanaf december 2019 gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.

Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Procedure

Brengt u een gewas in de handel en wilt u zich registreren? Dan kunt u voor de registratie contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen. Zie 'Aanmelden' hieronder.

Vervolgens doorloopt uw aanvraag de volgende stappen:

  1. Aanvraag tot registratie
  2. Ontvangst informatiepakket
  3. Toewijzing keurmeester
  4. Afspraak met keurmeester
  5. Definitieve registratie

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2019 (pdf).

Vragen?