Inzicht in uitslagen

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over toetsuitslagen.

Over dit onderzoek

Wanneer kan ik de uitslag van mijn toets(en) verwachten?

In de Tarieven Laboratoria 2023 staat vemeld hoe lang de toetsen duren. Over het algemeen worden de toetsen binnen 3 weken na binnenkomst gestart. Echter bij een hoge monsterstroom kan daarvan afgeweken worden. Op MijnNaktuinbouw kunt u de verwachte einddatum en reeds afgeronde uitslagen van uw toets(en) vinden.

Op mijn uitslag staat dat mijn bonenmonster is overgroeid met saprofyten. Wat nu?

Laat de partij nog een aantal maanden liggen en stuur daarna opnieuw een monster in. Saprofyten overleven niet lang op bonenzaden.

Op mijn uitslag staat dat mijn monster is overgroeid met saprofytische bacteriën of schimmels. Wat betekent dit?

Saprofytische bacteriën of schimmels zijn onschadelijk organismen die van nature op zaden kunnen voorkomen. Als deze saprofyten in hoge aantallen aanwezig zijn, kan dat zorgen voor storing in de kweekmethode toetsen. Hierdoor bestaat een aanzienlijke kans dat geen beoordeling van die toets meer mogelijk is.

Op mijn uitslag staat dat mijn tomatenmonster is overgroeid met saprofyten. Hoe kan dat?

Het terugdrogen na een HCl-behandeling moet snel gebeuren. Bij een te lang terugdroogproces is er een te grote kans op groei van saprofytische bacteriën en schimmels.

Een andere optie is een pectinase-behandeling. Deze is sneller en verlaagd de tijd van blootstelling en dus ook de groei van saprofyten.

Wat betekent de uitslag ‘Vervolgtoets’ op mijn attest?

De toets waar dat bij staat is de basistoets. Hierin waren verdachte waarden gevonden en is een (extra) bevestigingstoets uitgevoerd. Deze kunt u op het attest vinden bij het zelfde monster, maar er staat een andere techniek in vermeld. De uitslag hiervan is leidend.

Er staat een verkeerd gegeven op mijn certificaat. Kan dat aangepast worden?

Het is mogelijk om na het uitgeven van een certificaat nog bepaalde wijzigingen door te voeren. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan team Support van het laboratorium

Volgens onze ISO-certificering zijn wij genoodzaakt om op het nieuwe certificaat het versienummer te wijzigen. Tevens wordt er ook op vermeld welke wijzigingen plaats hebben gevonden.

Zijn er richtlijnen of wetgevingen die eisen stellen aan het miminum kiempercentage?

Er zijn hier geen richtlijnen of wetgevingen voor. Het zijn eisen die door bedrijven zelf bepaald worden.

Wat is het verschil tussen een Oranje ISTA certificaat (OIC), Blauw ISTA certificaat (BIC) en Naktuinbouw attest?

Soort certificaat

Type toetsen

Monstername door

Kosten

OIC

Zaadanalyse

Keurmeester (verplicht)

Zie Tarieven Laboratoria 2023

BIC

Zaadanalyse

Bedrijf

Zie Tarieven Laboratoria 2023

Naktuinbouw

Zaadanalyse of gezondheid

Keurmeester of bedrijf

Gratis

Kunnen jullie een NAL certificaat afgeven?

NAL staat voor Naktuinbouw Accredited Laboratory. Dit houdt in dat Naktuinbouw bedrijven autoriseert om hun eigen partijen te mogen toetsen. De certificaten die hiermee verkregen worden, worden net als een Naktuinbouw certificaat geaccepteerd voor het verkrijgen van een fytosanitair certificaat.

Naktuinbouw geeft geen NAL certificaten af.

Vragen?