Plant breeders’ rights for food security and economic development

Op 17 juni 2019 start de 22e Plant breeders’ rights for food security and economic development Course in Wageningen. Deze opleiding richt zich op de uitvoering van het kwekersrechtsysteem, gebaseerd op de UPOV principes. Wilt u twee weken lang ideeën en ervaringen delen en netwerken met collega's uit de hele wereld werkend op het gebied van kwekersrecht? Schrijf u dan in uiterlijk 6 mei 2019.

Startdatum: 
17 juni 2019

Voor wie?

  • u heeft een positie waarbij u te maken heeft met bescherming van plantenrassen of een positie die u dergelijke verantwoordelijkheden in de nabije toekomst zal geven;
  • bij voorkeur komt u uit een land waar een kwekersrechtsysteem niet aanwezig is, in ontwikkeling is, of waar de introductie onlangs is afgerond.

Als u zich tijdig inschrijft, dan wordt u uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan de e-learning Course (DL-205) van UPOV, getiteld ‘Introduction to the UPOV System of Plant Variety Protection under the UPOV Convention.'

Datum en locatie

Deze tweeweekse opleiding wordt georganiseerd van 17 -28 juni 2019 in Wageningen. 

Programma

Een sterk kwekersrechtsysteem kan de voedselzekerheid in elk land waarborgen en verbeteren. Naktuinbouw ontwikkelde de Plant breeders’ rights for food security and economic development Course samen met Centre for Development, Wageningen UR om het belang van kwekersrecht in elk land te onderstrepen. Deze opleiding is gericht op:

  • het vergemakkelijken van de invoering en de praktische uitvoering van kwekersrecht in landen waar de wetgeving op dit gebied wordt ontwikkeld of onlangs is aangenomen;
  • een beter begrip van hoe een Plant Variety Protection System werkt voor degenen die betrokken zijn bij de registratie van nieuwe rassen.

De volgende onderwerpen zullen worden geïntroduceerd door middel van lezingen, discussies en werkgroepen:

  •  juridische aspecten - wettelijk kader, eisen van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV), andere systemen, octrooien, regelgeving met betrekking tot genetische gebruik van hulpbronnen;
  • institutionele aspecten - procedures en administratie, organisatorische opzet, ras registratiesystemen, samenwerking en het testen;
  • technische aspecten - het principe van de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS), praktische DUS-testing, UPOV richtlijnen, veldproeven, biochemische / moleculaire technieken, statistiek, data-analyse, rapportage, rasbenaming;
  • exploitatie van Kwekersrecht - handhaving van rechten, royalty inzameling, eigen pootgoed.

Intellectuele eigendomsrechten voor veredelaars

De bescherming van de rechten van plantenkwekers is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van betere plantenrassen. Niet alle landen hebben een wettelijk kader dat plantenrassen beschermd op grond van een systeem van intellectuele eigendomsrechten. Dit kan leiden tot illegale exploitatie. Veel landen zijn daarom een juridisch kader aan het ontwikkelen en implementeren voor de bescherming van plantenrassen in een systeem van intellectuele eigendomsrechten.

Naast het ontwikkelen van wetgeving, heeft de invoering van het kwekersrechtsysteem ingrijpende gevolgen op juridisch, institutioneel, technisch, financieel en commercieel vlak. In deze opleiding leren de deelnemers over deze gevolgen en over praktische manieren om nieuwe regelgeving te implementeren.

Tarief

U kunt zich aanmelden tot en met 6 mei 2019. Meer informatie over kosten en registratie voor deze opleiding vindt u op de website van het Centre for Development Innovation, Wageningen UR. 

Als u zich tijdig inschrijft, dan wordt u uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan de e-learning Course (DL-205) van UPOV, getiteld ‘Introduction to the UPOV System of Plant Variety Protection under the UPOV Convention.'

Meer informatie over deze opleiding kunt u vinden in de flyer. Of gebruik de flyer om de informatie over de Plant breeders’ rights for food security and economic development Course te printen of gemakkelijk door te sturen naar uw netwerk.

Vragen?