Opleiding Veldinspectie plantaardig uitgangsmateriaal

In deze opleiding maakt u kennis met de basisprincipes van veldinspectie. U leert risico’s te identificeren, te analyseren en beheersmaatregelen te formuleren. U oefent met het uitvoeren van een inspectie. Ook hoe u een representatief monster neemt en afwijkingen beoordeelt. U wordt zich bewust van het belang van goede hygiëne.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om een betrouwbare uitspraak te doen met betrekking tot een perceel, dat representatief is voor de (zaad-)productie.

Startdatum: 
05 juni 2023

Inschrijven

Voor wie?

Field inspectors van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal.

Datum en locatie

Duur
Deze training bestaat uit twee lesdagen (theorie en praktijk) en wordt op de derde dag afgesloten met een bekwaamheidsproef van ca. 1,5 uur per persoon.

Datum
Lesdagen op 05 en 08 juni 2023
Praktijkexamen: op 12 en/of 13 juni 2023
Lestijd: van 09.00 tot ca. 17.00 uur.

Locatie
Naktuinbouw, Roelofarendsveen

Programma

Onderwerpen die in deze opleiding worden behandeld:

  • Het belang  en de plaats van veldinspectie in de productieketen
  • Kwaliteitseisen en -borging veldinspectie
  • Veldinspectie proces: benadering, systematiek en rapportage elementen
  • Competenties van een veldinspecteur
  • Plantaardig uitgangsmateriaal (rasechtheid, raszuiverheid en onkruiden)
  • Ken uw vijand: ziekten en plagen in plantaardig uitgangsmateriaal
  • Risico analyse
  • Bemonstering van planten; het nemen van een representatieve steekproef
  • Hygiëne basisprincipes

Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.

Tarief

Opleidingstarief 2023 bedraagt € 1.365,00.
Dit tarief is exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.
Op beide lesdagen verzorgen we koffie/thee en de lunch.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij een goed resultaat ontvangt u een certificaat.

Vragen?