Keuringen

Naktuinbouw controleert de identiteit, gezondheid en kwaliteit van uw teeltmateriaal in de bloemisterijsector. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Nederlandse en Europese wetgeving.

Ik teel in Nederland en wil teeltmateriaal verhandelen

Als leverancier van teeltmateriaal in de bloemisterijsector hebt u op verschillende manieren met Naktuinbouw te maken. Wij houden toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij wordt gelet op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en product traceerbaarheid.

Ik importeer of exporteer teeltmateriaal

Het is mogelijk om via Naktuinbouw import- en exportinspecties op uw bloemisterijgewas uit te laten voeren. Wij voeren deze inspecties uit onder eindverantwoordelijkheid van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Ik wil extra hoge kwaliteit kenbaar maken met een certificaat

Als uw teeltmateriaal aan hogere systeemeisen voldoet, komt het in aanmerking voor certificaten. Onze keurmeesters kunnen een certificaat van Naktuinbouw afgeven, wat bevestigt dat uw materiaal is beoordeeld en aan strengere eisen voldoet.