Training Beheers Xylella met bedrijfshygiëne

De bacterie Xylella fastiodiosa (Xf) vormt een bedreiging voor de teelt van veel boomkwekerijgewassen, een aantal vaste planten, kamer- en kuipplanten. De bacterie is een quarantaine-organisme. Bij een eventuele vondst zijn drastische maatregelen van kracht, gericht op uitroeiing van de bacterie.

In deze training wordt u zich bewust van de risico's die de bacterie Xylella met zich meebrengt. U krijgt alle noodzakelijke kennis, vaardigheden én inzichten om goede bedrijfshygiënemaatregelen te nemen: van desinfectie tot het slimmer inrichten van processen.

Geef deze indringer géén kans om het materiaal op uw bedrijf aan te tasten.

Deze training is een samenwerking tussen LTO, Tuinbranche Nederland en Naktuinbouw.

Startdatum: 
Op aanvraag

Voor wie?

De training is voor inkopers van plantmateriaal in de sector boomkwekerij en vaste planten (open veld). De training is op mbo-niveau.

Datum en locatie

Bij voldoende belangstelling wordt deze ééndaagse training gepland. Maak uw interesse kenbaar via onderstaand inschrijfformulier.

Programma

Onderwerpen in deze training zijn:

  • Wat is Xylella
  • Verspreidingsrisico’s
  • Beheersmaatregelen
  • Desinfectie
  • Risico analyse

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkopdrachten.

Tarief

Indicatie € 225,- per deelnemer (exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en maaltijd).

Leden van LTO en Tuinbranche Nederland krijgen een korting van € 25,-. Vul daarvoor uw lidmaatschapsnummer in op het inschrijfformulier.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Check de website van Colland Arbeidsmarkt voor de laatste informatie over subsidiemogelijkheden binnen uw sector.

Vragen?