Administratieve controle

Bij een administratieve controle bepalen wij of gemaakte afspraken tussen uw bedrijf en Naktuinbouw worden nagekomen. Dit gebeurt door een jaarlijkse beoordeling op de hoofdlocatie van uw bedrijf.

Over deze keuring

Onze keurmeester voert jaarlijks een vastgesteld aantal inspecties uit bij gewassen met een verplicht plantenpaspoort. Voor gewassen die Naktuinbouw alleen op kwaliteit keurt, beperken we het aantal keuringen per jaar tot een minimum. Of dit minimum mogelijk is, bepalen wij met de administratieve controle. Het doel van de administratieve controle is om bedrijven die hun zaken op het gebied van kwaliteitszorg op orde hebben, slechts éénmaal per jaar te bezoeken. Indien mogelijk wordt de administratieve controle gecombineerd met een plantenpaspoortinspectie. Hierdoor maakt u minder kosten.  

Als uw bedrijf kan aantonen dat het aan bepaalde punten voldoet, kan een administratieve controle worden uitgevoerd. Onder het kopje Procedure kunt u zien welke punten dit zijn. U moet op die punten aan kunnen tonen dat u aan EU-richtlijnen en de Zaaizaad- en plantgoedwet voldoet.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

 • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
 • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
 • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
 • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

 • Jaar van verpakken
 • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2021 wordt: 2021/2022

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

 • De verpakkingscode van 2021: W of 8
 • De verpakkingscode van 2022: K of 6

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Na registratie bij Naktuinbouw bezoekt onze keurmeester jaarlijks uw bedrijf voor de administratieve controle. Daarbij kijkt hij gericht naar:

 1. Alle gegevens die bekend zijn bij Naktuinbouw
 2. Bedrijfsdocumentatie (zoals afleverbonnen)
 3. Tracking & tracing van het teelmateriaal
 4. Administratie van gewasinspecties

Ter voorbereiding op het bezoek van de keurmeester raadpleegt u de hand-out administratieve controle op uw bedrijf met de te bespreken onderwerpen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een administratieve controle, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen, zie hieronder.

Vragen?