Plantenpaspoort

Over deze keuring

Plantenpaspoort niet aanwezig of niet correct

Naktuinbouw is aangewezen door de NVWA om invulling te geven aan de plantenpaspoort regelgeving.  Plantenpaspoorten worden afgegeven door bedrijven die daarvoor geautoriseerd zijn door Naktuinbouw.  Bedrijven doen zelf gewaswaarnemingen en daarnaast voert Naktuinbouw aanvullend officiële keuringen uit. De frequentie van die officiële keuringen wordt in overleg met de NVWA vastgesteld en wordt tegelijk met de kwaliteitskeuring uitgevoerd.  Op die basis mag het bedrijf zelf plantenpaspoorten afgeven onder toezicht van Naktuinbouw.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

  • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
  • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
  • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
  • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Een overzicht van fruitrassen is te vinden in het Nederlandse handelslijst fruitgewassen. Dit is een kopie van het Nederlandse rassenregister fruit, aangevuld met extra informatie zoals handelsaanduidingen en selecties. In deze lijst zijn ook rassen opgenomen die in Nederland verhandeld worden en niet in het NRR staan, maar elders in de EU geregistreerd zijn (bv. bij CPVO of een andere nationale lijst). In deze lijst kunt u ook opzoeken of de fruitgewassen die u teelt certificeerbaar zijn.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

  • Jaar van verpakken
  • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2022 wordt: 2022/2023

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

  • De verpakkingscode van 2022: K of 6
  • De verpakkingscode van 2023: N of 5

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Leveranciers van plantmateriaal mogen zelf plantenpaspoorten afgeven. De voorwaarden staan beschreven in het Reglement bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte voor het grondgebied van de Europese Unie. In de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort beschrijft u uw situatie en voegt u uw eigen sjabloon of sjablonen toe. U vult het document digitaal in en stuurt het via e-mail naar Team Administratie Keuringen. Nadat u de bevestiging van Naktuinbouw heeft ontvangen bent u geautoriseerd om deze plantenpaspoorten zelf af te geven.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van plantenpaspoorten die Naktuinbouw zelf uitgeeft. Tijdens de reguliere keuringen en inspecties zien de keurmeesters van Naktuinbouw toe op het juiste gebruik van (geautoriseerde) documenten. Om deze documenten te bestellen logt u in mijnNaktuinbouw in. Ga naar Keuringen en klik op Bestellingen. Door eenmalig op de link te klikken, maakt u een account aan bij de drukker (IP-labels) voor het bestellen van documenten.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Een afleverbon of kleurenlabel kan worden aangepast tot een plantenpaspoort. Al deze documenten moet u vóór gebruik door Naktuinbouw laten autoriseren. Hiervoor neemt u contact op (zie onderstaand). Ook voor het aanvragen van een plantenpaspoort of zelf een paspoort maken, kunt u contact opnemen.

Vragen?