Registratie

Wanneer u teeltmateriaal van uw groentegewas in de handel brengt (binnen de EU) moet u uw bedrijf registreren bij Naktuinbouw. Voorbeelden van groentegewassen zijn groenteplanten, groentezaden, aardbei, framboos, braam, blauwe bes, plantsjalotten, plantuien en knoflook. Bedrijven die alleen aan consumenten leveren of verkopen, zoals tuincentra of bouwmarkten, hoeven zich niet te registreren.

Over deze keuring

De verplichting om te registreren is gebaseerd op de Plantenziektenwet of Zaaizaad- en plantgoedwet. Als leverancier van teeltmateriaal in Nederland, moet u bij Naktuinbouw geregistreerd staan. Wij zijn de bevoegde autoriteit om toezicht te houden op bedrijven binnen de sector groente. Dit is verplicht volgens de Europese verkeersrichtlijnen en de Nederlandse wet.

Er zijn circa 3.000 geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw. Hieronder vallen veredelaars, vermeerderaars, producenten, bewerkingsbedrijven en handelaren. Wanneer u bij ons geregistreerd bent, mag uw teeltmateriaal binnen Europa worden verhandeld.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

 • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
 • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
 • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
 • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

 • Jaar van verpakken
 • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2021 wordt: 2021/2022

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

 • De verpakkingscode van 2021: W of 8
 • De verpakkingscode van 2022: K of 6

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Brengt u een gewas in de handel en wilt u zich registreren? Dan kunt u voor de registratie contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen. Zie 'Aanmelden' hieronder.

Vervolgens doorloopt uw aanvraag de volgende stappen:

 1. Aanvraag tot registratie
 2. Ontvangst informatiepakket
 3. Toewijzing keurmeester
 4. Afspraak met keurmeester
 5. Definitieve registratie

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Brengt u gewassen in de handel en wilt u zich registreren? Vul het registratieformulier op deze website in.

 

Vragen?