Het hoe en waarom van de Plantgezondheidsverordening (achtergrond)

De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EU vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Deze is van kracht sinds 14 december 2019.

Waarom een nieuwe verordening?

De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een uitbraak. De nieuwe EU-regelgeving legt meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven en is meer risicogericht. Het belang van de traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen neemt toe, waarbij het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU behouden blijven. De nieuwe regels gelden voor álle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal.

Lees het artikel 'Aanscherping regels plantgezondheid raakt iedereen' in onze uitgave van Buitenstebinnen voor meer informatie.

 
Effectievere bescherming plantgezondheid

De drie voornaamste veranderingen (registratie van bedrijven, inspecties van de productieplaatsen en de introductie van het nieuwe plantenpaspoort) dragen bij aan een meer effectieve bescherming van de plantgezondheid in de Europese lidstaten. De registratie van marktdeelnemers geeft inzicht in waar en welke producten worden geteeld en verhandeld. De nieuwe registratieplicht geldt voor bedrijven die fytosanitair gereguleerd materiaal telen of verhandelen. ‘Alle planten bestemd voor opplant’ worden onder de nieuwe regelgeving plantenpaspoortplichtig. Deze keuze is gebaseerd op mogelijke fytosanitaire risico’s in deze productgroepen. Het risicogericht inspecteren op de plaats van productie is gericht op preventie. Het plantenpaspoort geeft transparantie over de identiteit en oorsprong van producten en over de handelsketen. Dit is nodig voor tracering bij een vondst van een schadelijk organisme.

 
Plantenpaspoort voor nieuwe productgroepen

De introductie van het plantenpaspoort voor nieuwe productgroepen is onderdeel van een groter geheel aan nieuwe regels. Het implementeren van de nieuwe EU-regels heeft voor iedere productgroep andere consequenties en bijkomende kosten. De keuzes die een bedrijf heeft om aan de plantenpaspoortplicht te kunnen voldoen zijn afhankelijk van de distributie in het handelskanaal. Goede afstemming met handelspartners en de afzetkanalen geeft mogelijk wat ruimte om kosten te besparen.

Lees hier verder met vragen en antwoorden over:

  1. Plantenpaspoortplicht
  2. Registratie
  3. Nieuwe plantenpaspoort