Keuringen eindproduct

U kweekt bijvoorbeeld pot-, perk-, of kuipplanten en brengt deze in de handel. U moet zich registreren bij Naktuinbouw.

Naktuinbouw houdt toezicht op uw bedrijfsvoering. Bij geregistreerde bedrijven letten wij op verschillende aspecten: administratie (waaronder het plantenpaspoort), bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en producttraceerbaarheid. 

Registratie

Als u materiaal als ‘voor opplant bestemde planten’ binnen de EU in de handel brengt, dan moet u uw bedrijf bij Naktuinbouw registreren. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven.
Direct naar registreren

Plantenpaspoort

Om plantenpaspoortplichtige planten te verhandelen, heeft u een plantenpaspoort nodig. U kunt 'dagelijks' zelfstandig plantenpaspoorten maken en gebruiken. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Naktuinbouw. Wij kunnen u dan autoriseren. Vul hiervoor het formulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in. Stuur dit vervolgens per e-mail naar Naktuinbouw. 

Let op:

-> U heeft het fytosanitaire registratienummer en het Naktuinbouw relatienummer nodig.
Zorg er voor dat u deze klaar hebt liggen als u het formulier invult.

-> Bij het formulier stuurt u voorbeelden van uw plantenpaspoort mee.
Zorg ervoor dat het plantenpaspoort en de vorm waar deze op staat duidelijk in beeld is. Bijvoorbeeld met een foto van het plantenpaspoort op de hoes, steeketiket, etc. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Laat ook duidelijk zien op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken.

-> Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders?
U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Zijn de aanvraag voor autorisatie en de voorbeelden in orde? Dan krijgt u een bevestiging dat u geautoriseerd bent.
 

Veldinspectie

Na uw registratie vindt een veldinspectie plaats. Het doel van de veldinspectie is om een globaal beeld te krijgen van de gezondheid van het gewas.
De inspectie gaat als volgt:

1. De keurmeester controleert of en hoe u de infectiedruk en verspreiding van ziekten- en plagen onder controle houdt. De controle vindt in de meeste gevallen één keer per jaar plaats. Als u wilt, kunt u zelf bij de inspectie aanwezig zijn. Dit is niet verplicht.
2. De keurmeester bezoekt elke ruimte en/of perceel waar u plantenpaspoortplichtige producten teelt of opslaat.
3. De keurmeester onderzoekt de gewassen met het oog en kijkt of hij aanwijzigen ziet of er mogelijk iets mis is met de plantgezondheid.
4. Als dat noodzakelijk is, neemt de keurmeester een monster voor verder onderzoek. 

 

Administratieve controle

De Administratieve controle combineren we waar mogelijk met een veldinspectie. De Administratieve controle bestaat uit:

 1. Een inleidend gesprek. De keurmeester vraagt naar de afgelopen teeltperiode.
  Welke dingen gingen goed, wat ging minder? Wat was uw aanpak? U kunt de keurmeester ook vragen stellen zodat we u verder kunnen helpen.
 2. De keurmeester vergelijkt het plantenpaspoort dat in uw bedrijfsdossier staat met het plantenpaspoort dat u in praktijk gebruikt.
 3. De keurmeester checkt alle dragers en toepassingen van het plantenpaspoort. Ook gaat hij/zij de autorisatie en opname in het bedrijfsdossier na.
 4. De keurmeester bekijkt uw aankopen van teeltmateriaal. Hij/zij gaat na of u het plantenpaspoort volgens de verordening bewaard (bewaarplicht van drie jaar).
 5. De keurmeester bekijkt uw verkopen, oftewel de afgegeven plantenpaspoorten, en of u voldoet aan het bewaren van de gegevens bij A, C en D.
 6. Ten slotte is de keurmeester benieuwd naar uw kennis over relevante plaagorganismen en stelt u daar wat vragen over.

  Aan het einde van het bezoek ontvangt u een rapportage met:
  1. Een samenvatting van uw gesprek met de keurmeester.
  2. De waarnemingen van de keurmeester tijdens de veldinspectie. En als er een monster is genomen: wat de vervolgstappen zijn.
  3. Het besluit of uw autorisatie voortgezet mag worden.
  4. Mogelijke herstelmaatregelen die u moet nemen en binnen welke termijn. En hoe u dit aan Naktuinbouw laat weten.
  5. Vragen die u tijdens de audit stelde en eventueel de termijn van reactie.
  6. Het vervolg: ook wanneer alles in orde is, laten we u weten wanneer u weer een bezoek kunt verwachten.
  7. Het e-mail-adres voor als u de komende periode nog vragen of problemen heeft.

Tarief

Hier vindt u meer informatie over onze tarieven en hoe deze tot stand komen.

Gewasregister

Ieder jaar krijgen we te maken met een nieuwe fytosanitair risico’s. Samen met de andere keuringsdiensten en de NVWA reageren we hier snel op. Het doel is dan om de oorzaak van een uitbraak te ontdekken. Ook bepalen we hoe we een uitbraak kunnen voorkomen of controleren. Brussel geeft de maatregelen aan.

Tracering van plantmateriaal is erg belangrijk

Bij het optreden van een fytosanitair probleem moeten we snel kunnen optreden. Daarvoor is het belangrijk snel te weten waar de gewassen staan die het meest gevaar lopen (waardplanten). In Nederland moeten we kunnen aantonen hoe we het nieuwe fytosanitaire probleem aangepakt hebben. Waar en wanneer is het fytosanitaire risico binnen gekomen? Welk soort teelten lopen hierdoor misschien schade op? Voor uw bedrijf kan dat grote gevolgen hebben.

Wij moeten snel de juiste informatie kunnen leveren

De nieuwe plantgezondheidsverordening (uitgaande van de Plant Health Regulation) stelt nu dat ieder land een register bijhoudt. In dit register staan de gewassen op geslachts- en soortniveau voor ieder bedrijf opgenomen. Dit register is van de NVWA. Naktuinbouw neemt de gewassen van de bedrijven in het register op. Buiten de NVWA en Naktuinbouw om heeft niemand inzage in of toegang tot deze gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor de goede informatie

De keurmeester kijkt tijdens de jaarlijkse administratieve controle samen met u het register na. Naktuinbouw geeft dit via het register gewasregistratie door aan de NVWA. Bij een nieuw fytosanitair probleem kunnen we vanaf nu snel ingrijpen. Hierdoor houden we het risico zo laag mogelijk. Zo kunnen we als handelsland de wereld gezond teeltmateriaal zonder fytosanitaire ziekten blijven leveren. Nederland is hierbij belangrijk in de wereld. Dat willen we natuurlijk blijven. Door uw hulp kunnen we dit naar een nog hoger niveau tillen.

In de handleiding vindt u instructies om op een juiste manier de gewasregistratie in te vullen of te controleren.

Vragen?

In de lijst met vragen en antwoorden vindt u veel informatie over het nieuwe plantenpaspoort en de Plantgezondheidsverordening. Staat u vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via e-mail.