Keuringen eindproduct

Kweekt u bijvoorbeeld; potplanten, perkplanten, kuipplanten, waterplanten, planten met luchtwortels (zoals Tillandsia), graszoden of zodevormende producten en brengt u deze in de handel? U moet zich registreren bij Naktuinbouw

Naktuinbouw houdt toezicht op uw bedrijfsvoering. Bij geregistreerde bedrijven letten wij op verschillende aspecten: administratie (waaronder het plantenpaspoort), bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en producttraceerbaarheid. 

Veldinspectie

Jaarlijks vindt een veldinspectie plaats. Het doel van de veldinspectie is om een globaal beeld te krijgen van de gezondheid van het gewas. Als er aanleiding is om vaker dan één keer per jaar een veldinspectie uit te voeren dan krijgt u daarover bericht van Naktuinbouw.

De inspectie gaat als volgt:

 • De keurmeester controleert of en hoe u de infectiedruk en verspreiding van ziekten- en plagen onder controle houdt. De controle vindt in de meeste gevallen één keer per jaar plaats. Als u wilt, kunt u zelf bij de inspectie aanwezig zijn. Dit is niet verplicht.
 • De keurmeester bepaalt welke van de ruimte en/of perceel waar u plantenpaspoortplichtige producten teelt of opslaat hij gaat bezoeken.
 • De keurmeester onderzoekt de gewassen met het oog en kijkt of hij aanwijzingen ziet of er mogelijk iets mis is met de plantgezondheid.
 • Als dat noodzakelijk is, neemt de keurmeester een monster voor verder onderzoek. 

Administratieve controle

De Administratieve controle combineren we waar mogelijk met een veldinspectie. De Administratieve controle bestaat uit:

 • Een inleidend gesprek. De keurmeester vraagt naar de afgelopen teeltperiode.
  Welke dingen gingen goed, wat ging minder? Wat was uw aanpak? U kunt de keurmeester ook vragen stellen zodat we u verder kunnen helpen.
 • De keurmeester vergelijkt het plantenpaspoort dat in uw bedrijfsdossier staat met het plantenpaspoort dat u in praktijk gebruikt.
 • De keurmeester checkt alle dragers en toepassingen van het plantenpaspoort. Ook gaat hij/zij de autorisatie en opname in het bedrijfsdossier na.
 • De keurmeester bekijkt uw aankopen van teeltmateriaal. Hij/zij gaat na of u het plantenpaspoort volgens de verordening bewaard (bewaarplicht van drie jaar).
 • De keurmeester bekijkt uw verkopen, oftewel de afgegeven plantenpaspoorten, en of u voldoet aan het bewaren van de gegevens bij A, C en D.
 • Ten slotte is de keurmeester benieuwd naar uw kennis over relevante plaagorganismen en stelt u daar wat vragen over.

  Aan het einde van het bezoek ontvangt u een rapportage met:
  • Een samenvatting van uw gesprek met de keurmeester.
  • De waarnemingen van de keurmeester tijdens de veldinspectie. En als er een monster is genomen: wat de vervolgstappen zijn.
  • Het besluit of uw autorisatie voortgezet mag worden.
  • Mogelijke herstelmaatregelen die u moet nemen en binnen welke termijn. En hoe u dit aan Naktuinbouw laat weten.
  • Vragen die u tijdens de audit stelde en eventueel de termijn van reactie.
  • Het vervolg: ook wanneer alles in orde is, laten we u weten wanneer u weer een bezoek kunt verwachten.
  • Het e-mailadres voor als u de komende periode nog vragen of problemen heeft.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de bedrijfsomvang. Op pagina 12 van onze Tarieven Keuringen 2023 is beschreven welk tarief bij welke bedrijfsomvang berekend wordt.

Hier vindt u meer informatie over onze tarieven en hoe deze tot stand komen.

Vragen?

In de lijst met vragen en antwoorden vindt u veel informatie over het nieuwe plantenpaspoort en de Plantgezondheidsverordening. Staat u vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via e-mail.

 

Ben u nog niet geregistreerd bij Naktuinbouw? Dan moet u als eerste onderstaande stapen doorlopen.

Registratie

Als u materiaal als ‘voor opplant bestemde planten’ binnen de EU in de handel brengt, dan moet u uw bedrijf bij Naktuinbouw registreren. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven.
Direct naar registreren

Plantenpaspoort

Om plantenpaspoortplichtige planten te verhandelen, heeft u een plantenpaspoort nodig. U kunt 'dagelijks' zelfstandig plantenpaspoorten maken en gebruiken. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Naktuinbouw. Wij kunnen u dan autoriseren. Vul hiervoor het formulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in. Stuur dit vervolgens per e-mail naar Naktuinbouw. 

Let op:

 • U heeft het fytosanitaire registratienummer en het Naktuinbouw-relatienummer nodig.
 • Zorg er voor dat u deze klaar hebt liggen als u het formulier invult.
 • Bij het formulier stuurt u voorbeelden van uw plantenpaspoort mee.
 • Zorg ervoor dat het plantenpaspoort en de vorm waar deze op staat duidelijk in beeld is. Bijvoorbeeld met een foto van het plantenpaspoort op de hoes, steeketiket, etc. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Laat ook duidelijk zien op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken.
 • Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders? U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Zijn de aanvraag voor autorisatie en de voorbeelden in orde? Dan krijgt u een bevestiging dat u geautoriseerd bent.