Keuringen in grensgebieden

Vanwege de EU-Plantgezondheidsverordening voeren wij in principe geen wettelijke fytosanitaire (veld)keuringen meer uit op het grondgebied van andere EU-lidstaten.

Vanaf 2020 moeten bedrijven hun percelen of perceeldelen die in grensgebieden liggen aanmelden bij de Nationale autoriteiten van het land. Het kan dus dat u teeltaangifte doet voor hetzelfde perceel bij zowel Naktuinbouw als bij de keuringsdienst in een andere EU-lidstaat.

  1. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat percelen die in een andere EU-lidstaat liggen ook gekeurd worden door de keuringsdienst van die lidstaat. 
  2. U bent er ook verantwoordelijk voor dat deze geteelde partijen met de juiste documenten naar het moederbedrijf in Nederland gaan. De keurmeesters van Naktuinbouw controleren hierop.

Uitzondering

Een uitzondering zijn de keuringen in het grensgebied van Vlaanderen. Hier voeren wij wel de (veld)keuringen uit, op basis van een samenwerkingsovereenkomst met het Departement Landbouw & Visserij van het Vlaams Gewest in België.

Teeltaangifte doet u bij de keuringsdienst in het land waar het perceel ligt

Het is belangrijk dat u uw percelen of delen van percelen met teeltmateriaal in grensgebieden (ook) aanmeldt bij de betreffende autoriteiten.

Adressen van autoriteiten in het buitenland

België

  • F.A.V.V. – Administratief centrum Kruidtuin, Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, B-1000 Brussel, België
  • Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij (AW), Koning Albert II-laan 35, bus 41, B-1030 Brussel, België

Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de F.A.V.V. afgeven.

Frankrijk

  • DRAF SRPV PICARDIE, Allée de la Croix Rompue, 518, Rue Saint Fuscien, BP 69, 80092 Amiens, Frankrijk

Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de SRPV afgeven. Naktuinbouw geeft uw teelt van eerstejaars plantuitjes door aan SOC in Frankrijk.

Duitsland

  • Federal Ministry of Food and Agriculture, Div. 714, Plant Health, Phytosanitary affairs in export, Rochusstrasse 1, 53123 Bonn
     

Kwaliteit-plus-systemen

Keuringen voor certificering van kwaliteit-plus-systemen als Naktuinbouw Select Plant of Naktuinbouw Elite voeren wij wel uit in de grensgebieden.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de teamadministratie Keuringen via e-mail.
U kunt ook contact opnemen met de keurmeester van Naktuinbouw die uw bedrijf bezoekt.