Export zaaizaden

Bij de export van zaaizaden naar derde landen is het van groot belang  dat de zending vrij is van schadelijke organismen.

Laatste update: 20-4-2022

In de registers schadelijke organismen in de zaaizaden en codering zaaizaden staat hier meer informatie over. De registers zijn gebaseerd op de bij de NVWA bekende eisen van het ontvangende land. Het is aan de exporterende partij om te verifiëren of dit de meest recente schadelijke organismen/coderingen  zijn. Hoewel de NVWA deze documenten op zorgvuldige wijze heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Linken

Vraag?