Gewasregistratie

Ieder jaar krijgen we te maken met nieuwe fytosanitaire risico’s. Samen met de andere keuringsdiensten en de NVWA reageren we hier snel op. Het doel is dan om de oorzaak van een uitbraak te ontdekken. Ook bepalen we hoe we een uitbraak kunnen voorkomen of controleren. Brussel geeft de maatregelen aan.

Tracering van plantmateriaal is erg belangrijk

Bij het optreden van een fytosanitair probleem moeten we snel kunnen optreden. Daarvoor is het belangrijk snel te weten waar de gewassen staan die het meest gevaar lopen. In Nederland moeten we kunnen aantonen hoe we het nieuwe fytosanitaire probleem aangepakt hebben. Waar en wanneer is het fytosanitaire risico binnen gekomen? Welk soort teelten lopen hierdoor misschien schade op? Voor uw bedrijf kan dat grote gevolgen hebben.

Wij moeten snel de juiste informatie kunnen leveren

De nieuwe plantgezondheidsverordening (uitgaande van de Plant Health Regulation) stelt nu dat ieder land een register bijhoudt. In dit register staan de gewassen op geslachts- en soortniveau voor ieder bedrijf opgenomen. Dit register is van de NVWA. Naktuinbouw neemt de gewassen van de bedrijven in het register op. Buiten de NVWA en Naktuinbouw om heeft niemand inzage in of toegang tot deze gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor de goede informatie

De keurmeester kijkt tijdens de jaarlijkse administratieve controle samen met u het register na. Naktuinbouw geeft dit via het register gewasregistratie door aan de NVWA. Bij een nieuw fytosanitair probleem kunnen we vanaf nu snel ingrijpen. Hierdoor houden we het risico zo laag mogelijk. Zo kunnen we als handelsland de wereld gezond teeltmateriaal zonder fytosanitaire ziekten blijven leveren. Nederland is hierbij belangrijk in de wereld. Dat willen we natuurlijk blijven. Door uw hulp kunnen we dit naar een nog hoger niveau tillen.

U kunt de gewasregistratie inzien of (aan)vullen via mijnNaktuinbouw. Ga na het inloggen naar het tabblad Keuringen > tabblad Gewasregistratie > Updaten of wijzigen en versturen. In de Gebruikershandleiding Gewasregistratie vindt u instructies om op een juiste manier de gewasregistratie in te vullen of te controleren.