Opleiding Bemonstering van grond

Wilt u zeker zijn dat het monster dat u heeft genomen echt het perceel vertegenwoordigt? En wilt u zeker zijn van de betrouwbaarheid van uw bemonstering?

In deze opleiding staat het nemen van grondmonsters centraal. U wordt zich bewust van het belang van een goed representatief monster voor een goed en betrouwbaar toetsresultaat en uw rol daarin als monsternemer. U leert hoe u een representatief grondmonster neemt volgens het monsternameproces en de richtlijnen van ASLN (Authorized Service Laboratories Naktuinbouw).

Startdatum: 
Op aanvraag

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die betrokken zijn bij of zelf monsters nemen van grond. Ook voor mensen met jarenlange ervaring kan het verfrissend zijn om met een kritische blik naar het eigen bemonsteringsproces te kijken en kennis en vaardigheden uit de opleiding mee te nemen naar de eigen praktijk.

Na het volgen van de opleiding Bemonstering van grond bent u erkend monsternemer in het kader van ASLN. 

Datum en locatie

Mits voldoende belangstelling wordt deze opleiding in 2020 weer georganiseerd.

 

Programma

Onderwerpen in deze opleiding zijn:

  • Achtergronden bemonstering van grond
  • Proces bemonstering van grond
  • Bedrijfshygiëne bij bemonsteren
  • Kwaliteitsrichtlijnen ASLN
  • Uitwerken bemonsteringsplannen
  • Nemen van grondmonsters volgens ASLN-richtlijnen

Praktijkoefeningen staan in deze opleiding centraal. Het uitwisselen van ervaringen en tips & trucs met medecursisten is een belangrijk element om van elkaar te leren.  

Tarief

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Vragen?