Toetsverplichting hoog risico gewassen Xylella

Door hoog risico gewassen preventief te toetsen hopen we het gevaar van verspreiding van Xylella kleiner te maken. Jaarlijks neemt Naktuinbouw bij alle telers van hoog risico gewassen monsters. Dit omdat vanaf die datum alle hoog risico gewassen in de EU getoetst moeten zijn. De bacterie Xylella vormt een bedreiging voor de teelt van veel gewassen. De bacterie is een quarantaine-organisme. Bij een eventuele vondst zijn drastische maatregelen nodig, gericht op uitroeiing van de bacterie.

Om u goed te informeren hebben we mogelijke vragen uitgewerkt in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie, neem dan contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Waarom moet ik mijn product toetsen op Xylella?

Uit de gevonden besmettingen met Xylella in Zuid-Europa is gebleken dat deze soorten een hoger risico hebben om besmet te raken. De Europese Commissie wil op deze manier het risico op verspreiding verder terugdringen.

Hoe gaan andere lidstaten hiermee om?

Het toetsen is een verplichting vanuit de Europese Unie (EU). De gewassen van collega’s in andere lidstaten worden ook getoetst. Jaarlijks worden alle hoog risico gewassen Xylella in de EU op deze wijze gecontroleerd. 

Welke gewassen moeten getoetst worden?

  • Coffea
  • Lavandula dentata
  • Nerium oleander
  • Olea europaea
  • Polygala myrtifolia
  • Prunus dulcis

Let op! Voor Polygala gelden extra eisen.

Ik teel Polygala myrtifolia aan welke eisen moet ik voldoen?

Uit ervaring blijkt dat Polygala myrtifolia erg gevoelig is voor Xylella fastidiosa. Daarom besloot de EU dat er aanvullende eisen voor de teelt gelden. Deze zijn zwaarder dan de jaarlijkse bemonstering en toetsing.

Dit zijn de aanvullende eisen:
Kort voor het verplaatsen vanaf de productieplaats:

  • moeten de planten visueel worden geïnspecteerd én
  • is er bemonstering en laboratoriumtoetsing van de planten.

Teelt u Polygala myrtifolia in Nederland? Geef dit dan door aan de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail. Doe dit zo spoedig mogelijk zodat wij u verder kunnen helpen om dagelijks uw product in de handel te mogen brengen.

Ik ben handelaar, neemt Naktuinbouw bij mij ook een monster?

Nee, als u deze gewassen inkoopt bij een teler en deze direct of na korte tijd doorverkoopt. 

Ja, als u deze gewassen van vorig seizoen hebt overgehouden of aankoopt en vervolgens voor langere tijd op een perceel of in een kas plaatst.

Twijfelt u tussen ja en nee? neem dan contact op met Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Wanneer neemt Naktuinbouw het monster?

Jaarlijks nemen wij bij alle telers van hoog risico gewassen monsters. Dit doen wij op het meest geschikte tijdstip.
 

Wie neemt het monster?

Omdat het gaat om een monstername en toetsing die wettelijk verplicht is moet de keurmeester het monster nemen.
 

Waaruit bestaat het monster?

Per gewas neemt de keurmeester één monster van 100 bladeren.

Zijn er geen bladeren, dan wordt een monster van 100 twijgjes genomen.

Ik teel meerdere gewassen. Hoeveel monsters worden er genomen?

Teelt u twee gewassen dan neemt de keurmeester twee monsters, bij drie gewassen drie monsters, etc.

Voorbeeld: u teelt Coffea en Olea europaea. Dan worden er twee monsters genomen.

Ik teel één gewas, maar daarvan heb ik verschillende rassen. Hoeveel monsters worden er genomen?

Per gewas nemen wij één monster. De keurmeester verdeelt het monster over verschillende rassen.

Ik zie geen symptomen in mijn gewas, is monstername dan wel nodig?

Ja. Xylella kan het gewas besmet hebben, maar nog geen symptomen geven. Door het nemen van een monster kan toch onderzocht worden of Xylella aanwezig is. Dit noem je een latente monstername.

Welke toetsmethode wordt er gebruikt?

Wij onderzoeken het monster in het Laboratorium van Naktuinbouw via de PCR-methode. Deze methode zoekt naar stukjes DNA die karakteristiek zijn voor Xylella. Door deze stukje vervolgens te vermenigvuldigen kan de aanwezigheid van Xylella worden aangetoond.

Wat kost het?

We hebben drie scenario's uitgewerkt. Let op, het totaalbedrag is afhankelijk van de tijd die de keurmeester nodig heeft om het monster te nemen. Hierdoor kan het uiteindelijke bedrag afwijken van wat hier genoemd staat. De factuur ontvangt u na afronding van het onderzoek.

U teelt één hoog risico gewas​ 
Monstername door keurmeester€ 49,50 eerste 30 minuten. Daarna € 24,75 per kwartier extra
Basisbedrag 1 monster€ 25,- + € 0,35 per monster
Uitvoeren toets (PCR)€ 160,50
Totaal

€ 235,35

(uitgaand van monstername binnen 30 minuten)

 

U teelt twee hoog risico gewassen 
Monstername door keurmeester€ 49,50 eerste 30 minuten. Daarna € 24,75 per kwartier extra
Basisbedrag 2 monsters€ 50,70          (2 x € 25,-) + € 0,70  (2 x € 0,35) 
Uitvoeren toets (PCR)€ 321,-        (2 x € 160,50)
Totaal

€ 421,20

(uitgaand van monstername binnen 30 minuten)

 

U teelt drie hoog risico gewassen 
Monstername door keurmeester€ 49,50 eerste 30 minuten. Daarna € 24,75 per kwartier extra
Basisbedrag 3 monsters€ 76,05        (3 x € 75,-) + € 1,05  (3 x € 0,35) 
Uitvoeren toets (PCR)€ 481,50      (3x €160,50)
Totaal

€ 607,05

(uitgaand van monstername binnen 30 minuten)

 

Wat als mijn monster verdacht of besmet is?

Eerst moet dit worden bevestigd. Bij een verdacht of besmet monster sturen wij het monster door naar de NVWA. Zij voeren verder onderzoek uit en leggen eventuele maatregelen op. De NVWA brengt € 118,50 in rekening voor het toetsen van het monster.

 

Welke maatregelen tegen Xylella zijn op dit moment van kracht?

Raadpleeg de website van de NVWA welke maatregelen tegen Xylella op dit moment van kracht zijn.  

Ik teel een hoog risico gewas, maar er is (nog) geen monster genomen. Wat moet ik doen?

Gelukkig hebben we veel telers in beeld. Deze plannen we in om te bezoeken.

Wilt u zeker weten of u bij ons bekend bent als teler van een hoog risico gewas? Neem dan contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Hoe blijf ik op de hoogte over het onderzoek op mijn monster?

Het onderzoek duurt minimaal 1 week en maximaal 2 weken.

Neem bij vragen contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Hoe weet ik of er in mijn monster geen Xylella is aangetroffen?

U ontvangt van ons een analyserapport.