Toetsverplichting hoog risico gewassen Xylella

De bacterie Xylella vormt een bedreiging voor de teelt van veel gewassen. De bacterie is een quarantaine-organisme en er gelden noodmaatregelen. Bij een eventuele vondst zijn drastische maatregelen nodig, gericht op uitroeiing van de bacterie. Vanwege de noodmaatregelen moet er bij bedrijven met hoog-risicogewassen monsters worden genomen.

Laatste update 19-1-2021

Om u goed te informeren werkten we hieronder mogelijke vragen uit in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie? Neem dan contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Waarom moet ik mijn product toetsen op Xylella?

Uit de gevonden besmettingen met Xylella in Zuid-Europa bleek dat deze soorten een hoger risico hebben om besmet te raken. De Europese Commissie wil op deze manier het risico op verspreiding verder terugdringen.

Hoe gaan andere lidstaten hiermee om?

Het toetsen is een verplichting vanuit de Europese Unie (EU). De gewassen van collega’s in andere lidstaten worden ook getoetst. Jaarlijks worden alle hoog-risico-gewassen Xylella in de EU op deze wijze gecontroleerd. 

Welke gewassen moeten getoetst worden?

  • Coffea
  • Lavandula dentata
  • Nerium oleander
  • Olea europaea
  • Polygala myrtifolia
  • Prunus dulcis

Er gelden geen bijzondere extra eisen voor Polygala myrtifolia. Alle hoog-risico-waardplanten moeten worden bemonsterd en getoetst.

Ik ben handelaar, neemt Naktuinbouw bij mij ook een monster?

  • Nee, als u deze gewassen inkoopt bij een teler en deze direct of na korte tijd doorverkoopt. 
  • Ja, als u deze gewassen van vorig seizoen hebt overgehouden of aankoopt en vervolgens voor langere tijd op een perceel of in een kas plaatst.

Twijfelt u tussen ja en nee? Neem contact op met Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Wanneer neemt Naktuinbouw het monster?

Jaarlijks nemen wij bij alle telers van hoog-risico-gewassen monsters. Dit doen wij op het meest geschikte tijdstip.

Wie neemt het monster?

Het gaat om een monstername en toetsing die wettelijk verplicht is. Daarom neemt de Naktuinbouw-keurmeester het monster.

Waaruit bestaat het monster?

Per gewas neemt de keurmeester één monster van 100 bladeren. Zijn er geen bladeren, dan wordt een monster van 100 twijgjes genomen.

Ik teel meerdere gewassen. Hoeveel monsters worden er genomen?

Teelt u twee gewassen? Dan neemt de keurmeester twee monsters, bij drie gewassen drie monsters, etc.

Voorbeeld: u teelt Coffea en Olea europaea. Dan worden er twee monsters genomen.

Ik teel één gewas, maar daarvan heb ik verschillende rassen. Hoeveel monsters worden er genomen?

Per gewas nemen wij één monster. De keurmeester verdeelt het monster over verschillende rassen.

Ik zie geen symptomen in mijn gewas. Is monstername dan wel nodig?

Ja. Xylella kan het gewas besmet hebben, maar nog geen symptomen geven. Door het nemen van een monster kunnen wij onderzoeken of Xylella aanwezig is. Dit heet een latente monstername.

Welke toetsmethode wordt er gebruikt?

Wij onderzoeken het monster in het Laboratorium van Naktuinbouw via de PCR-methode. Deze methode zoekt naar stukjes DNA die karakteristiek zijn voor Xylella. Door deze stukjes vervolgens te vermenigvuldigen, kan de aanwezigheid van Xylella worden aangetoond.

Wat als mijn monster verdacht of besmet is?

Dit moet eerst worden bevestigd. Bij een verdacht of besmet monster sturen wij het monster door naar de NVWA. Zij voeren verder onderzoek uit en leggen eventuele maatregelen op. De NVWA brengt de kosten voor het toetsen van het monster in rekening.

Welke maatregelen tegen Xylella zijn op dit moment van kracht?

Raadpleeg hiervoor de website van de NVWA.

Ik teel een hoog risico gewas, maar er is (nog) geen monster genomen. Wat moet ik doen?

Gelukkig hebben we veel telers in beeld. Deze plannen we in om te bezoeken.

Wilt u zeker weten of u bij ons bekend bent als teler van een hoog risico gewas? Neem dan contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Hoe blijf ik op de hoogte over het onderzoek op mijn monster?

Het onderzoek duurt minimaal 1 week en maximaal 2 weken. Neem bij vragen contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.

Hoe weet ik of er in mijn monster geen Xylella is aangetroffen?

U ontvangt van ons een analyserapport.