Voorwaarden voor uitvoering van de Plantgezondheidsverordening

De EU-Plantgezondheidsverordening die vanaf 14 december 2019 van kracht is reguleert diverse schadelijke organismen als EU quarantaine-organisme. Dit zijn organismen met een beperkte verspreiding binnen de EU en waarvan men introductie, vestiging en verdere verspreiding wil voorkomen.

De uitvoeringsverordening 2019/2072/EU biedt voorwaarden voor uitvoering van de Plantgezondheidsverordening en maatregelen tegen plaagorganismen (quarantaine-organismen en Regulated Non-Quarantaine Pests, RNQP's).

Direct naar

U vindt de verordening op de website van de EU (EUR-Lex). Zoek rechts op de homepage (zie afbeelding) jaar: 2019 en Nummer 2072. Kies het document en vervolgens kunt u een taal kiezen.

Eur-lex zoeken

 

 

 

De verordening kent 14 bijlagen, annexen. In onderstaande tabel staat op welke pagina u welke bijlage kunt vinden.

BijlageInhoudPag
 Hoofdtekst verordening (overwegingen, artikelen)1
IDefinities10
IIQ-organismen (+ codes)13 (deel A en B)
IIIZP-Q-organismen en beschermde gebieden25
IVRNQP's opsomming en drempelwaarde30 (deel A t/m L)
VRNQP's eisen en tolerantieniveaus (behandel fruit: komt in aangepaste 2014/98/EU)52 (deel A t/m J)
VIInvoerverboden89
VIISpecifieke vereisten import94
VIIISpecifieke vereisten intern verkeer178
IXInvoerverboden in ZP's187
XPlanten en eisen m.b.t. ZP's190
XIFytosanitair certificaat & inspectievereisten216
XIIFytosanitair certificaat vereisten voor producten bestemd voor ZP's263
XIIIProducten waarvoor een plantenpaspoort is vereist274
XIVProducten waarvoor een ZP-plantenpaspoort is vereist277

Noodmaatregelen

Naast het uitvoeringsbesluit of de uitvoeringsverordening kunnen er noodmaatregelen van kracht zijn voor specifieke organismen. Deze overstijgen de verordening en zijn daar niet in genoemd. Kijk dus altijd goed of er een noodmaatregel van kracht is. Op deze plaagorganismen zijn momenteel noodmaatregelen van kracht:

 • Anoplophora chinensis 
 • Anoplophora glabripennis
 • Aromia bungii
 • Fusarium circinatum 
 • Pepino mosaic virus 
 • Phytophthora ramorum
 • Pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus)
 • Pseudomonas syringae pv. actinidae
 • Rhynchophorus ferrugineus
 • Rose RosetteVirus 
 • Spodoptera frugiperda 
 • Tomato Brown Rugose Fruit Virus
 • Xylella fastidiosa

De noodmaatregelen vindt u door op de website van de EU (EUR-Lex) de naam van het organisme in te typen.

Register Q-organismen

Het Register Q-organismen (NVWA) is een overzicht met de organismen uit 2019/2072 Annex II en Annex II en de organismen met een noodmaatregel.