Keuringen

Naktuinbouw controleert de identiteit, gezondheid en kwaliteit van uw teeltmateriaal in de groentesector. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Nederlandse en Europese wetgeving.

Ik teel in Nederland en wil teeltmateriaal verhandelen

Als leverancier van teeltmateriaal in de groentesector hebt u op verschillende manieren met Naktuinbouw te maken. Wij houden toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij wordt gelet op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en product traceerbaarheid.

Ik importeer of exporteer teeltmateriaal

Het is mogelijk om via Naktuinbouw import- en exportinspecties op uw groentegewas uit te laten voeren. Wij voeren deze inspecties uit onder eindverantwoordelijkheid van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Ik wil extra hoge kwaliteit kenbaar maken met een certificaat

Als uw teeltmateriaal aan hogere systeemeisen voldoet, komt het in aanmerking voor certificaten. Onze keurmeesters kunnen een certificaat van Naktuinbouw afgeven, wat bevestigt dat uw materiaal of laboratorium meerdere keren is beoordeeld en aan strengere eisen voldoet.