Lees voor

Klachten

Kwaliteit en openheid. Naktuinbouw vindt deze woorden belangrijk. Maar soms komt het voor dat zaken toch niet naar tevredenheid worden afgehandeld. Naktuinbouw heeft hiervoor een klachtenprocedure die hier te vinden is.

Afdeling Aard van de klachtOordeelBevindingen en eventueel vervolg
Laboratoria
Vertraging bij afgifte van laboratoriumuitslag
Deels ongegrond / deels gegrond
Naktuinbouw heeft geen toezegging gedaan over doorlooptijd. ISTA-inschrijving zaadanalyse onterecht geannuleerd door Naktuinbouw
Laboratoria
Te lange doorlooptijd van ELISA-toetsing
Deels ongegrond / deels gegrond
Monsters hadden geen onredelijk lange behandeltijd. Eén monster foutief ingezet. Is gecrediteerd. 
Keuringen
Te lange doorlooptijd bij exportinspectie
Gegrond
Factuur gecrediteerd. Intern afspraken gemaakt om proces te verbeteren.
LaboratoriaTe lange doorlooptijd ArMV-toets, waarbij materiaal zoek geraakt isDeels ongegrond / deels gegrondNaktuinbouw heeft geen toezegging gedaan over doorlooptijd.
Factuur deels gecrediteerd omdat inname materiaal niet correct is verlopen.

In dit overzicht zijn niet de bezwaarschriften opgenomen die Naktuinbouw ontving over wettelijke voorschriften of over de tarieven die direct in de wet te vinden zijn. Dit betrof in 2023 twee bezwaarschriften.

Bezwaarschriften

Als een bedrijf het niet eens is met de bestuurlijke beslissing van Naktuinbouw kan het een bezwaarschrift indienen. Naktuinbouw ontving vijf bezwaren over verzonden facturen voor verrichte keuringen of over opgelegde maatregelen. Deze bezwaren waren allen ongegrond. Twee geregistreerden hebben naar aanleiding hiervan beroep ingesteld bij de bestuursrechter.