Lees voor

Uitgelicht: Nieuwe Europese regelgeving voor teeltmateriaal

De Europese Commissie stelde in juli 2023 twee nieuwe verordeningen voor. Ze gaan over alle teeltmateriaal behalve dat van siergewassen. Omdat het gaat om verordeningen worden in heel Europa de regels hetzelfde. Ook wil de EU de regels in lijn brengen met de Green Deal. Daarin staan de plannen om Europa duurzamer te maken.

De belangrijkste voor de teeltmateriaalsector is de verordening Regulation for Plant Reproductive Material (PRM). Er zijn nu tien verschillende richtlijnen voor land- en tuinbouwgewassen. Alle landen passen die net iets anders toe. De EU wil meer gelijkheid en stelde daarom deze verordening voor. Het gaat om teeltmateriaal (zaden, stekken en jonge planten) van landbouwgewassen, groenten en fruit. Voor de sierteelt geldt de verordening niet en blijft de huidige Europese handelsrichtlijn leidend.

Veranderingen door nieuwe PRM-verordening

Met de nieuwe verordening gaat er het één en ander veranderen. De gezondheidsaspecten zitten niet meer in de PRM-verordening, maar in de Plantgezondheidsverordening. Dat geeft duidelijkheid en gelijkheid. Daarnaast geeft de Europese Commissie invulling aan de Green Deal door duurzaamheidseisen te stellen aan nieuwe rassen.

Green Deal is een overeenkomst om EU-lidstaten met elkaar te laten samenwerken aan een grotere duurzaamheid en een economie die niet voor meer klimaatverslechtering zorgt. Nieuw in de PRM-verordening zijn ook de mogelijkheden voor bedrijven om zelf te mogen certificeren (onder toezicht van de keuringsdiensten) en de aparte regelgeving voor verschillende afzetkanalen.

Naktuinbouw nauw betrokken bij ontwikkelingen

De nieuwe PRM-verordening heeft direct invloed op ons werk en de tuinbouwsector. De voorstellen gaan flinke invloed hebben op de eisen voor het in de handel brengen van materiaal. Waarschijnlijk zijn de regels pas in de praktijk toepasbaar rond 2027. Toch is het voor bedrijven en organisaties nu al belangrijk er mee aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor Naktuinbouw.

We startten een speciale werkgroep die de ontwikkelingen volgt en er ook al op inspeelt. We delen onze Nederlandse ervaringen en vakkennis over zaden en plantmateriaal. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is namens Nederland woordvoerder in Brussel. Ze laat zich adviseren door onder andere Naktuinbouw. Met de gedeelde ervaringen kunnen ze voorstellen verbeteren en praktisch toepasbaar maken. De hoofdlijnen worden politiek bepaald. Toch kan de manier waarop de eisen in de praktijk moeten worden uitgevoerd nog veranderen.

Daarnaast anticiperen we al op de verwachte voorschriften nog voordat de nieuwe wetgeving ingaat. Bij de productie van gecertificeerd materiaal en het kweken van nieuwe rassen plant men vaak meerdere jaren vooruit. Vroeg starten met toetsen op (nieuwe) ziekten en vroeg raskenmerken vaststellen. Gelukkig is daar in onze sector veel ervaring mee. En Naktuinbouw kan ook haar kennis hierover delen.

Ook nieuwe verordening voor bosbouwkundig teeltmateriaal

Daarnaast komt er ook voor bosbouwkundig teeltmateriaal een nieuwe verordening: de verordening Regulation for Forest Reproductive Material (FRM). De gevolgen van deze verordening zijn voor Nederland veel minder groot dan bij de PRM.