Lees voor
Sluiten

Kwaliteit

Onze certificeringen en accreditaties

Naktuinbouw-medewerkers voeren de taken op een hoog kwaliteitsniveau uit. Onze activiteiten voldoen aan verschillende (accreditatie)normen. Onafhankelijke, externe organisaties beoordelen dit.

Wij zijn organisatie-breed NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Daarnaast hebben wij de volgende accreditaties:

 • NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (I131);
  • fytosanitaire importinspecties
  • visuele inspectie van plantaardig materiaal op ras(soort)echtheid, ras(soort)zuiverheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit
 • NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 (L549); zeven laboratoriumverrichtingen
 • CPVO Entrustment; rassenonderzoek; alle gewasgroepen
 • ISTA Accreditation (NLDL02); monstername en zaadanalyse.

De specifieke omschrijvingen van de scope zijn te vinden op de sites van:

ISO 9001-certificering

In april was de jaarlijkse audit voor de ISO 9001-certificering. De eindconclusie van de auditoren was duidelijk: vertrouwen in het goed functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van Naktuinbouw.

De audit vond plaats bij teams in de primaire processen en ondersteunende teams. Een brede scope waarbij de auditoren in groepsgesprekken de kruisverbanden doorgronden. De auditoren noemden specifiek voor continu verbeteren dat het systeem van het doen van meldingen goed is ingevoerd, en de medewerkers hier actief gebruik van maken.

Accreditatie Raad voor Accreditatie

In april was de jaarlijkse audit van de Raad voor Accreditatie (RvA) op het laboratorium en fytosanitaire importinspecties. Beide accreditaties werden gecontinueerd.

Uitbreidingen accreditaties

NEN-EN-ISO 17020:2012
vanaf november 2023 voeren onze keurmeesters ook de visuele inspecties tijdens de bedrijfskeuringen onder accreditatie uit. Met deze accreditatie wordt formeel erkend en aangetoond dat we werken volgens de vastgestelde normen en criteria.

NEN-EN-ISO 17025:2017
in het najaar werd de uitbreidingsaanvraag voor de verrichting ‘Bladmateriaal van Rhododendron sp. Viburnum sp en andere boomkwekerijgewassen’ beoordeeld. De accreditatie werd 17 januari 2024 toegekend.

Ontheffingen Naktuinbouw Laboratoria

Naktuinbouw Laboratoria onderzoekt teeltmateriaal op schadelijke virussen, schimmels, bacteriën, nematoden of andere organismen. Zonder vergunningen mogen we geen diagnostisch onderzoek en onderzoek op quarantaine-organismen (Q’s) uitvoeren.

In 2023 zijn er drie ontheffingen toegekend aan Naktuinbouw.

 1. Met de ontheffing 'Ingeperkt gebruik' mogen we in ingeperkte ruimtes in onze laboratoria risicodragend materiaal (quarantaine(waardige) organismen) onderzoeken.
 2. Met de ontheffing ‘Destructief onderzoek import en verkeer’ kan het laboratorium monsters uit derde landen ontvangen en testen.
 3. Met de zogenoemde PEQ III-ontheffing kan Naktuinbouw fruitgewassen ontvangen uit derde landen en vrijgeven voor de Europese markt. Het gaat hierbij om de ontvangst en het uitgebreid toetsen in Roelofarendsveen. Vervolgens wordt het materiaal naar Horst gestuurd voor het verwerken, opplanten en vrijgeven van materiaal.