Lees voor

Voorwoord opdrachtgever

Petra de Kam

Plaatsvervangend secretaris-generaal
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Toen mij werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het jaarverslag van Naktuinbouw, heb ik aangegeven dat met plezier te doen. Ik ben Petra de Kam. Sinds november 2023 ben ik de plaatsvervangend secretaris-generaal. De relatie die ik met Naktuinbouw heb, gaat nog niet ver terug. Wel weet ik dat met inzet van velen de Meerjarenovereenkomst gesloten is tussen Naktuinbouw, NAK, KCB en BKD. De feestelijke ondertekening vond plaats op de locatie van Naktuinbouw. Na jarenlange inzet was dit een mijlpaal!

Eind 2023 is de evaluatie van de plantaardige keuringsdiensten afgerond en gepubliceerd. De uitkomst is dat Naktuinbouw het goed doet. Dat doet mij deugd. Ook zijn er leerpunten. Deze bieden kans op ontwikkeling. In 2024 gaan we hiermee samen aan de slag.

Ik kijk ernaar uit Naktuinbouw in 2024 beter te leren kennen, de samenwerking te intensiveren en het werkveld te zien waarop jullie allen zo trots zijn.

Susanne Sütterlin

MT-Lid Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het jaar 2023 hebben we veel samen voor elkaar kunnen krijgen, daarop kijken we met plezier terug. Allereerst zijn afgelopen zomer de Commissievoorstellen Plant Reproductive Material (PRM) en Forrest Reproductive Material (FRM) gepubliceerd, en zijn we in goede samenwerking met Naktuinbouw de onderhandelingen in Brussel ingegaan. Naktuinbouw ondersteunt LNV met veel deskundigheid en helpt met het bijeenbrengen van alle stakeholders uit het bedrijfsleven. Hier spreek ik graag mijn waardering voor uit.

Ook heeft Naktuinbouw een goede beoordeling gekregen in de vijfjaarlijkse evaluatie, waaruit blijkt dat Naktuinbouw zijn opdracht doeltreffend en doelmatig uitvoert. Met de verbeterpunten gaan we in 2024 voortvarend aan de slag.

Het hoogtepunt van 2023 was de ondertekening van de Meerjarenovereenkomst (MJO). Naktuinbouw was de gastheer bij de ondertekening. Met de implementatie van de MJO staat het raamwerk van het fytosanitaire stelsel. 2024 zal een jaar worden om de laatste afspraken te implementeren en het fytosanitaire stelsel verder te bestendigen. Daarnaast kijk ik in 2024 uit naar een verdere goede samenwerking op de Europese dossiers PRM en FRM.

 

Corné van Alphen

Directeur NPPO
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nederland is op het wereldtoneel een van de grootste spelers in de handel en productie van plantaardige producten. Een robuust fytosanitair stelsel is daarom essentieel voor behoud van voedselzekerheid, onze inheemse biodiversiteit en een vitale groene sector.

Al meer dan tachtig jaar doet Naktuinbouw (inclusief haar voorlopers) goed werk om de kwaliteit van planten in Nederland te waarborgen. Sinds de overgang van de Plantenziektekundige Dienst naar de NVWA voert Naktuinbouw, samen met de andere fytosanitaire keuringsdiensten, op grond van het Convenant Plantkeur fytosanitaire inspectie- en certificeringstaken uit. De afgelopen jaren is er echter veel veranderd in het fytosanitaire wetgevingsdomein. Vandaar dat we samen achter de schermen hard hebben gewerkt aan een vernieuwde Meerjarenovereenkomst tussen LNV, de NVWA en de vier fytosanitaire keuringsdiensten. In september 2023 vond de feestelijk ondertekening hiervan plaats: een belangrijke mijlpaal in onze (vernieuwde) samenwerking.

De NVWA heeft eind 2023 haar visie op toezicht op het publieke belang plantgezondheid vastgesteld. In deze visie staat onder meer dat we de samenwerking met de keuringsdiensten willen intensiveren door wederzijdse kennis en data-uitwisseling om de plantgezondheid te waarborgen. Dit jaar, 2024, zal een jaar worden van verdere implementatie van de samenwerking. Met het bekrachtigen van de nieuwe MJO is het nu aan ons, als partners in het fytosanitaire stelsel, om ons stelsel verder te verstevigen en om plantgezondheid te beschermen in de gehele plantaardige keten en de groene ruimte. Ik kijk er naar uit om daar aankomend jaar samen verder invulling aan te geven.