Lees voor
Sluiten

Uitgelicht: We delen onze kennis over kwekersrecht wereldwijd

Nederland is wereldleider op het gebied van kwekersrecht en is actief in het delen van kennis met derde landen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Plant Variety Protection (PVP) Development Program (Toolbox) en de uitgebreide kwekersrechtopleiding die Naktuinbouw organiseert.

De open houding baseren we op het idee dat de wereld profiteert van de beschikbaarheid van goede rassen. Het voeden van de groeiende wereldbevolking op een verantwoorde en duurzame manier is het hoofddoel van verbeterde rassen. Dit geldt niet alleen voor voedselgewassen, de basis van de voedselzekerheid van een land. Ook siervariëteiten dragen bij aan de economische ontwikkeling van het land en daarmee aan de levenskwaliteit van zijn inwoners. Alleen een actieve veredelingssector kan in deze behoefte aan betere rassen voorzien.

PVP Toolbox is succesvol hulpmiddel voor derde landen

Een (internationaal) geharmoniseerd kwekersrechtsysteem voor de registratie en bescherming van nieuwe plantenrassen is erg belangrijk. Een systeem volgens het UPOV-model stelt bedrijven en organisaties in staat voldoende inkomsten te krijgen voor hun veredelingswerk. Daarnaast stimuleert het hen om door te gaan met het veredelen van nieuwe en betere rassen.

De behoefte aan kennis over zo'n kwekersrechtsystemen is groot in het buitenland. Met de PVP Toolbox heeft Nederland een blijvend antwoord hierop. Samen met Nederlandse experts kunnen derde landen zo werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van kwekersrechtsystemen of het verbeteren van bestaande procedures. Het is een succesvol hulpmiddel voor het verbeteren van lokale PVP-systemen. De vraag naar de Toolbox-projecten komt vooral via de landbouwraden van ambassades.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financiert de PVP Toolbox. Naktuinbouw coördineert de PVP Toolbox en voert een groot deel van de werkzaamheden uit. Met de Toolbox hebben we meerdere hulpmiddelen beschikbaar, zoals

 • trainingen op locatie
 • bezoek van delegaties aan Nederland
 • de opleiding ‘Plant Breeders Rights for food security and economic development’.

Wij leggen hierover verantwoording af aan het ministerie. Wij werken samen met de Raad voor plantenrassen, het Ministerie en andere specialisten en/of brancheorganisaties. Ook kunnen we CPVO, UPOV of andere collega-onderzoeksbureaus erbij betrekken.

Uitgebreide trainingservaring en online mogelijkheden komen samen in nieuwe opzet kwekersrechtopleiding

We bundelden 25 jaar trainingservaring over kwekersrechtsystemen in een uitgebreid online programma. Dit Engelstalige programma bestaat uit zeven e-learning onderdelen. Die behandelen verschillende onderwerpen:

 • de betekenis en voordelen van een (geharmoniseerd) kwekersrechtssysteem
 • het wettelijk kader dat de UPOV-conventie vaststelde
 • administratieve werkwijze
 • verschillende kwekersrechtsystemen
 • de achtergrond en praktische kanten van DUS-testen
 • het gebruik van moleculaire technieken
 • controle op het uitvoeren van de regels
 • uitzonderingen op de rechten
 • de relatie tussen kwekersrecht en zaadverzamelsystemen
 • afspraken over genetische hulpbronnen.

We gaven deze opleiding een keer per jaar. Deelnemers kwamen daarvoor uit verschillende landen naar Nederland om meer te leren over kwekersrecht. Vanaf 2020 moesten we het programma online aanbieden door de coronamaatregelen. Dat beviel goed, waardoor we besloten het online programma verder te ontwikkelen. Vanaf oktober 2023 kunnen deelnemers nu iedere maand starten met het Engelstalige programma ‘Plant Breeders’ Rights for food security and economic development’.

Wilt u meer weten over deze opleiding? Lees verder.