Lees voor
Sluiten

Voorwoord

In aanloop naar grote veranderingen

Dit jaar hebben we mooie stappen gezet in de samenwerking met het ministerie van LNV en de collega keuringsdiensten. En het jaar stond in het teken van de komende veranderingen in 2024. In juli brachten we een vernieuwd Keuringsreglement uit voor de kwaliteitskeuring.

Afspraken en taken

Op 29 september tekenden het ministerie van LNV en de vier plantaardige keuringdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw de Meerjarenovereenkomst uitvoering Plantgezondheidswetgeving. Door de komst van de Europese Plantgezondheidsverordening 2016/2031 in 2019 werd het tijd de in 2007 opgestelde meerjarenovereenkomst (MJO) te actualiseren. Het is een goed werkend instrument om samen afspraken te maken over de uitvoering van deze wetgeving, onder systeemverantwoordelijkheid van de minister. De MJO gaat over het fytosanitaire domein en niet over de kwaliteitsaangelegenheden. Dat steunt op de Zaaizaad- en plantgoedwet. In de MJO gaat het om de (interne) afspraken rond samenwerking tussen de keuringsdiensten, het ministerie van LNV en NVWA. Het doel is het beschermen van de plantgezondheid in Nederland en Europa.

Bestuurlijke verandering

Op 15 september namen we afscheid van bestuursvoorzitter Agnes van Ardenne. Zij trad om gezondheidsredenen terug. Tijdens haar afscheid schetsten verschillende sprekers haar als een positief en gemotiveerde voorzitter die niet voor een kleintje vervaard was. Agnes was een voorzitter met een duidelijke visie op Naktuinbouw. Het stokje droeg het bestuur tijdelijk over aan vicevoorzitter Wim Nijssen. Het bestuur benoemde eind december Dirk Duijzer als nieuwe voorzitter. Hij startte op 1 januari 2024. Naast de voorzitter traden ook enkele bestuurders af door ‘einde ambtsperiode’.

Operationele veranderingen

In de afgelopen jaren werkten we - vanuit het Naktuinbouw Meerjarenplan ‘Next Level’ - aan een nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwing van onze bedrijfsprocessen. Onder de noemer ‘Toekomstige Organisatie Naktuinbouw’ rondden we het programma eind 2023 af. Per 2024 startte Naktuinbouw in een organisatiestructuur waarin zelforganisatie hoog in het vaandel staat. Dit houdt onder meer in dat we werken aan meer efficiëntie en aan directer contact met de klant. Dit doen we door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in het dagelijkse werk. En door hiërarchie te verminderen, met minder managers.

De nieuwe organisatiestructuur leidde ook tot een nieuw MT, naast een tweehoofdige directie.
Door de komende pensionering van onze directeur John van Ruiten ging het bestuur op zoek naar zijn opvolger. Jan Meiling volgt vanaf 1 februari 2024 John van Ruiten op als directeur Strategie & Ontwikkeling.

Bedankt voor betrokkenheid en inspanningen

Tot slot bedank ik al onze bestuurders en medewerkers. Dit voor hun grote betrokkenheid en geleverde inspanningen in het afgelopen jaar.

Ik verklaar hierbij dat Naktuinbouw in control is. In control, zoals bedoeld in het LNV-Normenkader voor financieel beheer en intern toezicht.

Waarnemend bestuursvoorzitter,

Wim Nijssen